Không có Nội quy lao động thì bị gì?

Không có Nội quy lao động thì bị gì? Doanh nghiệp không có nội quy lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 15 triệu đồng. Khi không có nội quy lao động doanh nghiệp không những không thể xử lý kỷ luật lao động với người lao động mà còn […]
Continue Reading