Làm Part-time và Freelance cần phải ký hợp đồng gì?

Làm Part-time và Freelance cần phải ký hợp đồng gì? Hiện nay, giữa Doanh nghiệp và các nhân viên có nhiều hình thức làm việc khác nhau như làm việc toàn thời gian (làm việc full-time), làm việc bán thời gian (làm việc Part-time), làm việc freelance (làm việc theo chế độ tự quản, không […]
Continue Reading