(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Hoàng Võ Minh Tuấn

Hoàng Võ Minh Tuấn

Cộng Sự

Contacts

(028) 6270 7278

Tiểu Sử

Cộng sự Hoàng Võ Minh Tuấn có chuyên môn chính trong các vấn đề pháp lý liên quan đến thương lượng, đàm phán, giải quyết tranh chấp tại Trọng tài, Tòa án cho nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước. Ngoài ra, Cộng sự Minh Tuấn còn hỗ trợ khách hàng trong các giao dịch với đối tác thông qua việc tư vấn, soạn hợp đồng và kiểm soát rủi ro. Với kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho các khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân, Cộng sự Minh Tuấn dễ dàng hơn trong việc cung cấp các giải pháp pháp lý và giải pháp thực tiễn tùy theo yêu cầu của khách hàng.

Cộng sự Minh Tuấn lấy Bằng Cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Thương mại. Trước khi làm Cộng sự tại Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự, Cộng sự Minh Tuấn từng có thời gian công tác tại Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa, tham gia xử lý nhiều tranh chấp liên quan đến các lĩnh vực thương mại, lao động, dân sự.

Trong suốt quá trình hành nghề, Cộng sự Minh Tuấn đã tích lũy được kinh nghiệm thực tiễn liên quan đến thiết kế các giao dịch với đối tác theo yêu cầu Khách hàng, các kinh nghiệm trong quá trình đàm phán thương lượng, giải quyết tranh chấp tại Trọng tài Việt Nam, Trọng tài Quốc tế cũng như tại Tòa án các cấp. Ngoài ra, Cộng sự Minh Tuấn còn là tác giả của nhiều bài báo được đăng tải trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (thesaigontime.vn).

Ngoài tiếng Việt là tiếng bản xứ, Cộng sự Minh Tuấn còn thành thạo tiếng Anh.