info@lttlawyers.com
(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Lê Thảo Phương

Lê Thảo Phương

Cộng Sự

Contacts

(028) 6270 7278
phuong.le@lttlawyers.com

Tiểu Sử

Lê Thảo Phương tốt nghiệp ngành Luật học chất lượng cao tăng cường tiếng Pháp của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ngôn ngữ bản xứ là tiếng Việt, Lê Thảo Phương có khả năng sử dụng tốt tiếng Anh nói và viết và có khả năng giao tiếp bằng tiếng Pháp.

Hiện tại, Lê Thảo Phương là Cộng sự của Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự (“LTT”). Trong thời gian làm việc tại LTT, Lê Thảo Phương tham gia vào các lĩnh vực giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, lao động, bất động sản, doanh nghiệp và đầu tư, sở hữu trí tuệ.