(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Lý Thiện Lan Thi

Lý Thiện Lan Thi

Associate

Contacts

(028) 6270 7278

Tiểu Sử

Lý Thiện Lan Thi đã tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật chất lượng cao tăng cường Tiếng Pháp.

Đảm nhiệm vị trí cộng sự của Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự (“LTT”), các lĩnh vực mà Lý Thiện Lan Thi đã và đang phụ trách, bao gồm Đầu tư, doanh nghiệp, lao động, bất động sản, thương mại quốc tế, tranh chấp dân sự…

Trong quá trình làm việc tại LTT, Lý Thiện Lan Thi thực hiện các công việc chủ yếu như sau: Nghiên cứu pháp luật; soạn thảo, rà soát các văn bản (Hợp đồng lao động, Memo, Thư yêu cầu của luật sư, Thư cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý về lĩnh vực lao động như thoả thuận hạn chế cạnh tranh, thoả thuận bảo mật, thủ tục cắt giảm lao động…, Nội quy lao động, Thoả ước lao động tập thể, Sổ tay lao động, Checklist về các cập nhật của quy định pháp luật, Newsletter, các tài ); thực hiện các thủ tục liên quan đến lĩnh vực thực phẩm như thủ tục đăng ký lưu hành, thủ tục quảng cáo…; hỗ trợ quá trình thẩm tra pháp lý; liên lạc, làm việc với cơ quan nhà nước, khách hàng và dịch thuật các bài viết học thuật, tài liệu pháp lý có liên quan.

Để nâng cao kiến thức pháp lý chuyên môn, Lý Thiện Lan Thi đã tham gia các chương trình đào tạo chuyên ngành như Kỹ năng Pháp chế doanh nghiệp, Khoá training Sở hữu trí tuệ của Rouse Legal về nhãn hiệu.

Ngoài việc thành thạo tiếng Anh pháp lý, Lý Thiện Lan Thi có khả năng nghiên cứu tài liệu bằng Tiếng Pháp.