(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Nguyễn Thị Ngọc Nhung

Thực Tập SinhTiểu Sử

Tiểu Sử

Thực tập sinh Nguyễn Thị Ngọc Nhung có bằng cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, chuyên ngành Luật Dân sự.

Hiện tại, Ngọc Nhung cộng tác với LTT & Lawyers ở các lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, đầu tư, giấy phép con, quảng cáo, hợp đồng thương mại, giải quyết các tranh chấp lao động và dân sự,…

Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh.