(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Phạm Phú Hiệp

Phạm Phú Hiệp

Cộng Sự Cấp Cao

Tiểu Sử

Mr. Hiệp có 4 năm kinh nghiệm tư vấn và thực hiện các công việc phục vụ trực tiếp cho khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên quan đến nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau tại Trí Minh Law Firm và M&K Law Firm. Có thể kể đến như: Đầu tư nước ngoài, Pháp lý doanh nghiệp, Lao động, Hợp đồng thương mại, Sở hữu trí tuệ, Công bố sản phẩm, An toàn vệ sinh thực phẩm, Hoạt động giáo dục, Tranh chấp dân sự, …. Với đặc điểm hành nghề duy nhất tại các tổ chức hành nghề luật sư đã giúp Mr. Hiệp có kinh nghiệm chuyên sâu và dễ dàng hơn trong việc cung cấp các giải pháp pháp lý cũng như giải pháp thực tiễn theo yêu của khách hàng.

Mr. Hiệp tốt nghiệp cử nhân Luật tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và đã hoàn tất Khóa đào tạo nghề Luật sư do Học viện Tư pháp giảng dạy.

Mr Hiệp đang theo học văn bằng 2, chuyên ngành tài chính tại Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt, tiếng Anh.