(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Vòng Lập Duy

Vòng Lập Duy

Cộng Sự

Contacts

(028) 6270 7278

Tiểu Sử

Vòng Lập Duy – Cộng sự của LTT & Lawyers đã có kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn và soạn thảo hồ sơ, các tài liệu pháp lý về đăng ký kinh doanh, giấy phép lao động, giấy phép bán lẻ các mặt hàng kinh doanh có điều kiện và các giấy phép hoạt động khác.

Ngoài thực hiện tư vấn pháp lý cho khách hàng, Anh Duy còn đại diện khách hàng tham gia giải quyết tranh chấp với bên thứ ba, thu hồi nợ…

Tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân luật kinh tế, cũng như đã trải qua một thời gian thực tập tại Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), Vilex Law Firm… Anh Duy luôn đặt sự nhiệt huyết và hết mình với công việc lên làm ưu tiên hàng đầu. Hơn nữa, là cộng sự của LTT & Lawyers, Anh Duy luôn mong muốn cùng công ty đồng hành và hỗ trợ cho khách hàng của mình với trách nhiệm cao nhất của một người học luật.

Sử dụng tiếng Việt bản xứ thành thạo, Anh Duy còn có thể đọc hiểu và trao đổi bằng tiếng Anh trong một số trường hợp cụ thể.