Chính sách nhân sự đối phó dịch bệnh Corona

Tính đến ngày 6/3/2020, dịch COVID-19 đã xuất hiện ở 89 quốc gia và vùng lãnh thổ khiến 98.588 người nhiễm và 3.388 người tử vong (1). Tình hình dịch bệnh đang tăng lên hàng ngày về số ca nhiễm và số quốc gia bị ảnh hưởng. Dịch bệnh làm cho nền kinh tế thế […]
Continue Reading

Các loại giấy tờ nào do cơ quan có thẩm quyền ở nước ngoài cấp mà không buộc phải hợp pháp hóa lãnh sự?

Theo quy định tại Điều 2.2 Nghị định số 111/2011/NĐ-CP, Hợp pháp hóa lãnh sự là việc cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam chứng nhận con dấu, chữ ký, chức danh trên giấy tờ, tài liệu của nước ngoài để giấy tờ, tài liệu đó được công nhận và sử dụng tại Việt […]
Continue Reading