dau-tu-nuoc-ngoai

Quy trình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam?

Đầu tư nước ngoài là việc các tổ chức, cá nhân của một quốc gia đưa vốn dưới các hình thức khác nhau vào một quốc gia khác để tiến hành các hoạt động kinh doanh tìm kiếm lợi nhuận. Đầu tư nước ngoài được thực hiện dưới hình thức đầu tư trực tiếp hoặc […]
Continue Reading
giam-doc-nguoi-dai-dien

Giám đốc người đại diện theo pháp luật của Công ty nước ngoài có bắt buộc phải ở Việt Nam hay không?

“Giám đốc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp” là người đứng đầu doanh nghiệp, được doanh nghiệp uỷ quyền, thay mặt doanh nghiệp thực hiện các giao dịch vì lợi ích của doanh nghiệp, với đối tác, khác hàng và với cơ quan Nhà nước. Quyền, nghĩa vụ và chức danh của […]
Continue Reading
dang-ky-dau-tu

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký Đầu tư – tăng tổng vốn đầu tư do huy động thêm vốn từ chủ sở hữu

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Theo Luật Đầu Tư năm 2021, yêu cầu các trường hợp phải thay đổi giấy chứng nhận đầu tư như sau: 1. Tên dự án đầu tư. 2. Nhà đầu tư. 3. Mã số dự án đầu tư. 4. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện […]
Continue Reading
doanh-nghiep-bi-dong-ma-so-thue

Các trường hợp doanh nghiệp bị đóng mã số thuế

Doanh nghiệp bị đóng mã số thuế: Mã số thuế được doanh nghiệp sử dụng trong hoạt động kinh doanh. Mang đến các quyền lợi và nghĩa vụ xác định hiệu quả trong quản lý nhà nước. Tuy nhiên, có những trường hợp theo quy định của pháp luật, mã số thuế doanh nghiệp có thể […]
Continue Reading

Điều Lệ Công Ty Là Gì? Có Ý Nghĩa Ra Sao?

ĐIỀU LỆ CÔNG TY “NGẦU” NHƯ THẾ NÀO? Dẫn nhập Lướt qua các quy định của Luật Doanh Nghiệp năm 2014 (“Luật Doanh nghiệp”), ta bắt gặp không ít các cụm từ: “trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác”; “trong trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác […]
Continue Reading