Kỹ Năng Hòa Giải Thương Mại Để Hòa Trọng Thế Thắng

Nguyễn Thị Kim Dung – LS. Lê Trọng Thêm (*) Kỹ Năng Hòa Giải Thương Mại Kỹ năng Hòa Giải Thương mại: Khi các doanh nghiệp bắt tay nhau đi đến thỏa thuận thương mại cùng phát triển thì lúc này tranh chấp ẩn và cần có cơ chế giải quyết phù hợp khi phát […]
Continue Reading