nha-nuoc-cap-so-do

Nhà nước cấp sổ đỏ sai người thì phải làm gì?

Nhà nước cấp sổ đỏ sai người là tình trạng không phải hiếm ở Việt Nam. Nếu Bạn đã và đang rơi vào tình trạng trên, vui lòng đọc kĩ bài viết dưới đây để có thể giải quyết theo đúng trình tự pháp lý. Theo Điều 99 Luật đất đai 2013 có quy định […]
Continue Reading
lap-di-chuc-cho-nguoi-nuoc-ngoai

Trình tự thủ tục để lập di chúc cho người nước ngoài hưởng tài sản là Bất động sản tại Việt Nam

Lập di chúc cho người nước ngoài: Trường hợp thừa kế có yếu tố nước ngoài, nếu người thừa kế ở nước ngoài không có điều kiện về Việt Nam lâu dài để thực hiện thủ tục khai nhận di sản thừa kế thì có thể linh động lựa chọn một trong hai cách sau: […]
Continue Reading
thong-bao-thu-hoi-dat

Quy định của pháp luật về thông báo thu hồi đất

Khái niệm: thông báo Thu hồi đất là việc Nhà nước ra quyết định hành chính để thu lại quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất đã giao cho tổ chức, Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn quản lí theo quy định của Luật đất đai.  Quy trình ra thông báo thu […]
Continue Reading