Thẩm Phán Kết Bạn Facebook Với Đương Sự Có Vi Phạm Không?

THẨM PHÁN KẾT BẠN VỚI ĐƯƠNG SỰ TRÊN FACEBOOK CÓ ĐƯỢC XEM LÀ CĂN CỨ “VI PHẠM NGHIÊM TRỌNG THỦ TỤC TỐ TỤNG” HAY KHÔNG? Vào ngày 20/2 vừa qua, Tòa phúc thẩm số III của Wisconsin đã hủy quyết định của Thẩm phán Michael Bitney và chuyển vụ kiện xuống tòa án cấp dưới […]
Continue Reading

Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ?

Vốn điều lệ bao nhiêu là đủ? Đây là câu hỏi thường xuyên xuất hiện trong cộng đồng khởi nghiệp. Ngành nghề mà doanh nghiệp đăng ký ban đầu sẽ ảnh hưởng số vốn phải góp vào doanh nghiệp. Với những ngành nghề mà pháp luật có yêu cầu vốn pháp định, doanh nghiệp bắt […]
Continue Reading

Bộ Luật Lao Động 2012

QUỐC HỘI ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Luật số: 10/2012/QH13 Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2012    BỘ LUẬT LAO ĐỘNG Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, […]
Continue Reading

Xe ô tô của “Việt kiều” hồi hương có được miễn thuế?

Xe ô tô của “Việt kiều” hồi hương có được miễn thuế? “Việt kiều” được định nghĩa như thế nào heo các quy định của pháp luật Việt Nam? Theo Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008, “Việt kiều” được quy định là “Người Việt Nam định cư ở nước ngoài”. Trong đó, người Việt […]
Continue Reading