sa-thai-sai-luat

Mẫu đơn khởi kiện sa thải sai luật

Mẫu đơn khởi kiện sa thải sai luật CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……(1), ngày….. tháng …… năm……. ĐƠN KHỞI KIỆN Kính gửi: Toà án nhân dân (2)………………………………………………. Người khởi kiện: (3)………………………………………………………… Địa chỉ: (4) ………………………………………………………………… Số điện thoại: …………………(nếu có); số fax: ………………….(nếu có) Địa chỉ thư […]
Continue Reading
bien-ban-hoa-giai-tranh-chap

MẪU BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Sau đây LTTlawyer sẽ gửi đến mọi người mẫu biên bản hòa giải tranh chấp lao động: UBND:  ……………….. PHÒNG LAO ĐỘNG  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Ngày …… tháng ….năm 2021 BIÊN BẢN HÒA GIẢI TRANH CHẤP LAO […]
Continue Reading
hop-dong-lao-dong-vo-hieu

Hợp đồng lao động vô hiệu là gì? Trường hợp nào thì hợp đồng lao động vô hiệu

Hợp đồng lao động vô hiệu là gì? Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động Hợp đồng vô hiệu là […]
Continue Reading
hop-dong-lao-dong-bang-loi-noi

Hợp đồng lao động bằng lời nói là gì? Có giá trị pháp lý không nếu có ghi âm?

Hợp đồng lao động bằng lời nói là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng lao động chỉ bằng miệng, không thông qua bất cứ văn bản, giấy tờ gì Căn cứ tại Điều 119 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hình thức của giao dịch dân sự như sau: “1. Giao dịch dân sự được thể […]
Continue Reading
giai-quyet-tranh-chap-lao-dong

Giải quyết tranh chấp lao động bằng trọng tài có ưu/nhược điểm gì?

Giải quyết tranh chấp lao động, Trọng tài là một trong các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động thương mại, đây là phương thức thông qua một thiết chế tài phán do các bên thỏa thuận với nhiều ưu việt, hạn chế được những khó khăn khi giải quyết tranh […]
Continue Reading
dinh-cong-la-gi

Đình công là gì? Đình công sao cho đúng Luật

Đình công là gì? là sự ngừng việc tạm thời, tự nguyện và có tổ chức của người lao động nhằm đạt được yêu cầu trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động và do tổ chức đại diện người lao động có quyền thương lượng tập thể là một bên tranh chấp lao […]
Continue Reading
don-phuong-cham-dut-hop-dong

Các Trường hợp NSDLĐ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 36 Bộ luật Lao động 2019 thì NSDLĐ có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ trong trường hợp sau đây: – NLĐ thường xuyên không hoàn thành công việc theo HĐLĐ được xác định theo tiêu […]
Continue Reading
cham-dut-hop-dong-lao-dong

Các Trường hợp NLĐ được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hợp pháp khi thực hiện đúng nghĩa vụ báo trước, trừ một số trường hợp đặc biệt. Khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng hợp pháp vẫn được hưởng trợ cấp thất nghiệp nếu chưa tìm được công việc mới và […]
Continue Reading
den-bu-hop-dong-lao-dong

Các lưu ý khi đền bù hợp đồng lao động

Đền bù hợp đồng lao động: Bồi thường thiệt hại là một biện pháp kinh tế thông dụng, được áp dụng với nhiều loại quan hệ xã hội nhằm mục đích bù đắp một khoản vật chất, tinh thần và sức khoẻ cho chủ thể bị thiệt hại. Theo đó, trách nhiệm bồi thường thiệt […]
Continue Reading
cac-loai-hop-dong-lao-dong

Các loại hợp đồng lao động hiện nay

Khái niệm: Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên […]
Continue Reading
don-phuong-ly-hon

Trình tự đơn phương ly hôn có yếu tố nước ngoài

Khoản 25, Điều 3, Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 định nghĩa về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài như sau: ‘Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham […]
Continue Reading
tai-san-the-chap

Tài sản thế chấp bị tịch thu do vi phạm pháp luật thì có phải bồi thường với ngân hàng? chế tài ra sao?

Trường hợp tài sản thế chấp là tài sản do hành vi phạm tội mà có: Nếu tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật thì hợp đồng thế chấp chấm dứt theo quy định tại Điều 375 Bộ Luật dân sự 2015. Bên thế chấp không phải chịu bồi thường thiệt hại […]
Continue Reading
nguoi-thua-ke-di-chuc

Người thừa kế di chúc là người nước ngoài có ảnh hưởng gì không? Nếu có cần lưu ý những gì?

Người thừa kế di chúc là người nước ngoài thì? Trong điều kiện hội nhập quốc tế diễn ra mạnh mẽ như hiện nay, nhiều quan hệ xã hội vượt ra khỏi phạm vi của quốc gia, một trong những quan hệ đó là quan hệ thừa kế có yếu tố nước ngoài. Các trường […]
Continue Reading
tranh-chap-boi-thuong

Những điều cần lưu ý khi tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng?

Những điều cần lưu ý khi tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng? 1. Căn cứ xác định phát sinh trách nhiệm bồi thường ngoài hợp đồng Căn cứ phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại được quy định cụ thể tại Điều 584 Bộ luật dân sự 2015 như sau: Thứ […]
Continue Reading
giay-chung-nhan-dau-tu

Thủ tục xin giấy chứng nhận đầu tư

Quy trình xin cấp giấy chứng nhận đầu tư thuộc chủ trương đầu tư: 1. Cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thực hiện theo trình tự sau: – Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ […]
Continue Reading
tham-dinh-phap-ly

Thẩm định pháp lý là gì? Khi nào cần thẩm định pháp lý

Thẩm định pháp lý là xem xét, đánh giá và đưa ra kết luận mang tính pháp lí bằng văn bản về một vấn đề nào đó do tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện. Thẩm định là hoạt động của một chủ thể được tiến hành nhằm mục đích […]
Continue Reading
tham-tra-phap-ly

Quy trình thẩm tra pháp lý thông dụng

Thẩm tra pháp lý của doanh nghiệp Thẩm định tình trạng pháp lý của doanh nghiệp là việc kiểm tra về hồ sơ pháp lý, danh mục tài sản doanh nghiệp; danh mục các hợp đồng đã và đang thực hiện …Về cơ bản quy trình thẩm định trải qua các vấn đề sau: Thứ […]
Continue Reading