info@lttlawyers.com
(+84) 28 6270 7278
  • English
  • Tiếng Việt

Quản Trị Doanh Nghiệp và Tuân Thủ Pháp Luật

Governance - Compliance

Quản Trị Doanh Nghiệp và Tuân Thủ Pháp Luật

Quản trị tuân thủ doanh nghiệp (legal compliance) là khuôn khổ những quy tắc và thực tiễn mà qua đó bộ máy quản lý của một công ty có thể bảo đảm tính chịu trách nhiệm, sự công bằng và tính minh bạch trong mối quan hệ của công ty với tất cả các bên liên quan (bao gồm các nhà tài trợ tài chính, khách hàng, nhà quản lý, nhân viên, cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng).

Các công việc cụ thể:

a) Tư vấn về lựa chọn mô hình tổ chức trước khi thành lập

Khách hàng được tư vấn lựa chọn mô hình tổ chức (ví dụ Công ty TNHH hay Công ty cổ phần) để phù hợp với quy mô và mục tiêu tương lai của chủ doanh nghiệp. Tư vấn cho khách hàng về từng bước phát triển quy mô doanh nghiệp tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển.

b) Tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp sau khi thành lập

Khách hàng được tư vấn toàn diện về quản trị doanh nghiệp cũng như việc tuân thủ pháp luật mà qua đó giảm bớt hoặc phòng tránh được những rủi ro về trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt hành chính hoặc các rủi ro khác có khả năng ảnh hưởng bất lợi tới doanh nghiệp, bảo đảm danh tiếng và hình ảnh của tổ chức và cá nhân được bảo vệ.

c) Tư vấn và soạn thảo các quy chế nội bộ

Giúp khách hàng xây dựng các quy chế quản trị nội bộ, quy chế làm việc của người đại diện theo pháp luật, quy chế làm việc của kế toán trưởng, quy chế làm việc của ban kiểm soát…vv

d) Tư vấn và soạn thảo các quy trình làm việc của các phòng ban

Tư vấn, soạn thảo và rà soát pháp lý các văn bản nội bộ, quy trình xử lý công việc của các phòng ban để tối ưu  hóa hiệu quả làm việc ví dụ: quy trình mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy trình thanh toán, quy trình tuyển dụng…

e) Thực hiện việc điều tra nội bộ

Giúp khách hàng tiến hành việc điều tra nội bộ một cách khóe léo đảm bảo được hoạt động ổn định và bình thường của doanh nghiệp. Đồng thời phát hiện và cảnh báo các nguy cơ rủi ro và lỗi hệ thống.

f) Tư vấn và thực hiện quản trị rủi ro

Giúp khách hàng nhận diện rủi ro, phát hiện kịp thời và đưa ra các đề xuất để kiểm soát và xử lý rủi ro.

Quy trình cung cấp dịch vụ pháp lý
Bước 1: Tiếp nhận thông tin yêu cầu của Khách hàng; nghiên cứu sơ bộ và làm rõ yêu cầu của Khách hàng;

Bước 2: Gửi thông báo chào phí dịch vụ pháp lý (bao gồm phạm vi công việc, phương thức tính phí và dự kiến thời gian hoàn thành);

Bước 3: Ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý và thanh toán khoản phí tạm ứng (nếu có);

Bước 4: Tổ chức (phân công đội nhóm) thực hiện công việc;

Bước 5: Trao đổi thông tin liên tục với Khách hàng: bao gồm việc làm rõ nội dung vụ việc; yêu cầu Khách hàng cung cấp thêm thông tin; gửi sản phẩm dịch vụ pháp lý tới khách hàng xem xét và thảo luận, bổ sung. Xác nhận hoàn thành công việc và bàn giao sản phẩm dịch vụ pháp lý;

Bước 6: Thanh toán phần phí dịch vụ còn lại và kết thúc vụ việc, lưu trữ hồ sơ.

Liên hệ Luật sư chuyên môn:
Để được tư vấn cụ thể và chi tiết, vui lòng liên hệ ngay cho đội ngũ Luật sư của chúng tôi:Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– SĐT: 0906 122 830
– Email: info@lttlawyers.com
– Địa chỉ: Tầng 3, 185 Đường Cô Bắc, Phường Cô Giang, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
– Website: www.lttlawyers.com

Bạn đang cần sự giúp đỡ từ Luật Sư của chúng tôi?! Liên hệ ngay.