mua-ban-sap-nhap-ltt

Xu hướng phát triển của nền kinh tế Việt Nam là cạnh tranh theo cơ chế thị trường vì vậy không ít các doanh nghiệp được hình thành, phát triển và không ngừng tăng quy mô thông qua các giao dịch mua bán sáp nhập và cũng có các doanh nghiệp phải dời khỏi thị trường thông qua các giao dịch thâu tóm.

Luật sư trong lĩnh vực mua bán sáp nhập đòi hỏi phải có sự tinh thông về nhiều lĩnh vực pháp luật như doanh nghiệp, lao động, tài chính, thuế, kế toán và pháp luật chuyên ngành cụ thể. Chúng tôi tự hào có các luật sư chuyên sâu về mảng dịch vụ này.

Các dịch vụ pháp lý của LTT & Lawyers trong lĩnh vực này bao gồm:

  1. Tư vấn cấu trúc các thương vụ mua bán sáp nhập
  2. Thực hiện thẩm tra pháp lý về doanh nghiệp mục tiêu
  3. Soạn thảo các tài liệu cần thiết để thực hiện giao dịch
  4. Hỗ trợ khách hàng thương lượng đàm phán
  5. Thực hiện các thủ tục cấp phép sau khi các bên hoàn thiện giao dịch