tu-van-phap-ly-hang-thang-ltt

Hiện nay, nhu cầu Tư vấn pháp luật thường xuyên là một nhu cầu thiết yếu, càng đa dạng trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó mà việc tìm kiếm Công ty Luật tư vấn hàng tháng cũng trở nên phổ biến.

Nhận thấy điều đó, LTT & Lawyers mang đến dịch vụ Luật sư tư vấn pháp lý hàng tháng đem đến giải pháp tiết kiệm chi phí tài chính của doanh nghiệp như tiền lương, chi phí mua sắm dung cụ làm việc, chi phí thuê chỗ ngồi làm việc, chi phí đóng các loại bảo hiểm bắt buộc và các phúc lợi khác cho người lao động làm công việc pháp lý của doanh nghiệp.

Giải pháp sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý hàng tháng đang là xu hướng chung về sử dụng chuỗi cung ứng dịch vụ mà các doanh nghiệp đang áp dụng. Với lợi thế đa chuyên môn – chi phí thấp hơn – chất lượng cao hơn – linh hoạt trong sử dụng dịch vụ, tư vấn nội bộ đã và đang chiếm được lợi thế cạnh tranh so với các dịch vụ pháp lý truyền thống khác trong lĩnh vực dịch vụ tư vấn pháp lý của Luật sư.

Các dịch vụ pháp lý hàng tháng của luật sư bao gồm:

1/ Nội bộ của tổ chức: thực hiện chức năng thư ký công ty như chuẩn bị biên bản họp và nghị quyết cho HĐTV, HĐQT và ĐHĐCĐ… Tư vấn và soạn thảo các quy trình nội bộ, quy chế hoạt động, phân quyền.2/ Tuân thủ và kiểm soát rủi ro: tư vấn và lập các báo cáo giúp doanh nghiệp tuân thủ pháp luật; tư vấn và xây dựng bộ quy chuẩn về kiểm soát rủi ro, hệ thống cảnh báo để phòng tránh rủi ro.

2/ Về lao động: tư vấn pháp luật lao động và soạn thảo các tài liệu để giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên; tư vấn và chuẩn bị các tài liệu về thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động và kỷ luật lao động; tư vấn và soạn thảo các tài liệu để tái cấu trúc tổ chức bộ máy của doanh nghiệp.

3/ Hoạt động kinh doanh: soạn thảo và đàm phán các hợp đồng thương mại (mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, thuê văn phòng, thỏa thuận bảo mật thông tin, hợp đồng nguyên tắc,…); đánh giá năng lực pháp lý của đối tác; tư vấn và thực hiện đấu thầu; tư vấn và xây dựng cấu trúc giao dịch.

4/ Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Tư vấn cấu trúc giao dịch, thẩm tra chi tiết về đối tượng thực hiện giao dịch M&A với đội ngũ Luật sư M&A chuyên nghiệp.

5/ Giải quyết tranh chấp: Đàm phán giải quyết tranh chấp qua các cơ chế thương lượng hòa giải, đại diện và bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp trong giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và tòa án.

6/ Huấn luyện pháp luật: tổ chức đào tạo, huấn luyện pháp luật cho đội ngũ quản lý và nhân viên trong thực hiện các công việc.