Nguyễn Thi Mai Phương
Nguyễn Thị Mai Phương
Chị Mai Phương có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và nhân sự
Lê Trọng Thêm
Lê Trọng Thêm
Anh Trọng Thêm có hơn 13 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý và nhân sự
CHE-THI-THU-HONG-Por
Chế Thị Thu Hồng
Chị Thu Hồng có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý về sản phẩm và lưu hành sản phẩm
Trần Minh Dũng
Trần Minh Dũng
Anh Minh Dũng có hơn 16 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý đầu tư và bất động sản
PHAM-THI-THANH-NGA-pr
Phạm Thị Thanh Nga
Chị Thanh Nga có hơn 14 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý doanh nghiệp và đầu tư