Phỏng Vấn: Các Giải Pháp Hòa Giải – Tránh Kiện Tụng Về Hợp Đồng Thuê Nhà Trong Đợt Dịch Bệnh

Vừa qua Đài Truyền Hình Thành Phố Hà Nội – Trong chuyên mục Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật đã mời Luật Sư Lê Trọng Thêm – Luật Sư Điều Hành Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự phỏng vấn về vấn đề Các Giải Pháp Hòa Giải Để Tránh Kiện Tụng Về […]
Continue Reading