Phỏng Vấn: Xung Quanh Về Vấn Đề Hợp Đồng Thuê Nhà Trong Đợt Dịch Covid-19

Vừa qua, đài truyền hình Hà Nội đã có bài phỏng vấn ngắn đối với Luật Sư Lê Trọng Thêm – Luật Sư Điều Hành Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự về Vấn Đề Hợp Đồng Thuê Nhà Trong Đợt Dịch Covid-19

https://www.facebook.com/songvalamviectheophapluat.hanoitv/videos/196131314877937/