giao-dich-dan-su

Nhu cầu cần có luật sư tham gia vào các giao dịch dân sự cá nhân ngày càng tăng cao bởi vì rất nhiều giao dịch dân sự cá nhân có giá trị rất lớn, phức tạp và có nhiều bên tham gia, bao gồm cả cá nhân, tổ chức nước ngoài. Để giúp các cá nhân có nhu cầu tham khảo các dịch vụ mà luật sư có thể hỗ trợ khách hàng, chúng tôi xin được mô tả dưới đây các giao dịch điển hình:

Các loại giao dịch dân sự điển hình:

  • Mua bán bất động sản (nhà, đất và công trình xây dựng)
  • Mua bán tài sản: ô tô, tàu thủy và các tài sản giá trị khác
  • Khai nhận thừa kế, lập di chúc
  • Thỏa thuận tiền hôn nhân (hôn khế), thỏa thuận phân chia tài sản chung vợ chồng

Vai trò của luật sư trong các giao dịch này được thực hiện như thế nào? Thường là câu hỏi mà rất nhiều cá nhân đặt ra khi tiếp cận luật sư.

Các công việc cụ thể bao gồm: 

  • Tư vấn pháp lý về vụ việc của khách hàng, bao gồm: tình trạng pháp lý, cách thức thực hiện giao dịch, giải pháp để thực hiện nếu có trở ngại về giấy tờ, tư vấn tiết kiệm thuế
  • Đại diện khách hàng thương lượng đàm phán giao dịch
  • Hỗ trợ soạn thảo hồ sơ, tài liệu để bảo vệ tốt nhất quyền lợi khách hàng
  • Hỗ trợ khách hàng ký kết giao dịch tại phòng công chứng
  • Hỗ trợ và đại diện khách hàng thực hiện các công việc hậu công chứng: kê khai, nộp thuế, đăng bố, thông báo…vv.