Phỏng Vấn: Về Trường Hợp Bất Khả Kháng Trong Hợp Đồng Thuê Nhà

Vừa qua Đài Truyền Hình Thành Phố Hà Nội – Trong chuyên mục Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật đã mời Luật Sư Lê Trọng Thêm – Luật Sư Điều Hành Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự phỏng vấn Về Trường Hợp Bất Khả Kháng Trong Hợp Đồng Thuê Nhà

https://www.facebook.com/songvalamviectheophapluat.hanoitv/videos/557305748301737/