Phỏng Vấn: Các Giải Pháp Hòa Giải – Tránh Kiện Tụng Về Hợp Đồng Thuê Nhà Trong Đợt Dịch Bệnh

Vừa qua Đài Truyền Hình Thành Phố Hà Nội – Trong chuyên mục Sống và Làm Việc Theo Pháp Luật đã mời Luật Sư Lê Trọng Thêm – Luật Sư Điều Hành Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự phỏng vấn về vấn đề Các Giải Pháp Hòa Giải Để Tránh Kiện Tụng Về Hợp Đồng Thuê Nhà Trong Đợt Dịch Covid-19

https://www.facebook.com/songvalamviectheophapluat.hanoitv/videos/1814155622084473/