Phỏng Vấn: Ý Kiến Xoay Quanh Đề Xuất Bỏ Thu 2% Phí Bảo Trì Chung Cư – HTV Tin Tức

Bài phỏng vấn Luật Sư Lê Trọng Thêm – Luật Sư Điều Hành Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự về Ý Kiến Xoay Quanh Đề Xuất Bỏ Thu 2% Phí Bảo Trì Chung Cư được phát sóng trên HTV Tin Tức