Phỏng Vấn: Quản Lý Qũy Bảo Trì Chung Cư Tại TPHCM | HTV Tin Tức

Vừa qua Đài truyền hình TPHCM đã có dịp phỏng vấn Luật Sư Lê Trọng Thêm – Luật Sư Điều Hành Công Ty Luật LTT và Các Cộng Sự về vấn đề Quản Lý Quỹ Bảo Trì Chung Cư Tại TPHCM