Không có Nội quy lao động thì bị gì?

Không có Nội quy lao động thì bị gì?

Doanh nghiệp không có nội quy lao động sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính lên đến 15 triệu đồng. Khi không có nội quy lao động doanh nghiệp không những không thể xử lý kỷ luật lao động với người lao động mà còn bị xem là không tuân thủ pháp luật về lao động và khi đó còn bị xử phạt vi phạm hành chính.

1. Phạt tiền liên quan đến ban hành, đăng ký và sử dụng nội quy lao động khi không có nội quy lao động

Theo Nghị định 95/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 88/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính khi có các vi phạm sau đây:

  • Mức phạt từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng đối với hành vi không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.
  • Mức phạt từ 5 đến 10 triệu đồng đối các hành vi sau đây:
  • Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;
  • Không đăng ký nội quy lao động với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;
  • Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký hoặc đã đăng ký nhưng chưa có hiệu lực hoặc đã hết hiệu lực

Tham khảo chi tiết điều luật này như sau:

Điều 15. Vi phạm quy định về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động không thông báo công khai hoặc không niêm yết nội quy lao động ở những nơi cần thiết trong doanh nghiệp.

2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

a) Không có nội quy lao động bằng văn bản khi sử dụng từ 10 lao động trở lên;

b) Sử dụng nội quy lao động không được đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh;

c) Sử dụng nội quy lao động đã hết hiệu lực.

3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động khi có một trong các hành vi sau đây:

a) Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động khi xử lý kỷ luật lao động;

b) Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động;

c) Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc hoàn trả khoản tiền đã thu hoặc trả đủ tiền lương cho người lao động đối với hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này;

b) Buộc nhận người lao động trở lại làm việc và trả đủ tiền lương cho người lao động trong những ngàđã sa thải trong trường hợp xử lý kỷ luật lao động sa thải người lao động đối với hành vi vi phạm tại Điểm c Khoản 3 Điều này.”

2. Cần làm gì để không bị xử phạt vi phạm hành chính về nội quy lao động

Nội quy lao động đóng vai trò rất quan trọng trong việc duy trì trật tự công ty. Dựa vào các quy định có trong nội quy lao động, người lao động biết được hiểu và tuân thủ được các quy định của doanh nghiệp. Doanh nghiệp cũng có căn cứ để xử lý các trường hợp vi phạm, thậm chí sa thải những người lao động vi phạm các lỗi mà công ty đã đề ra.

Tuy nhiên không phải mọi doanh nghiệp đều dễ dàng ban hành và đăng ký hợp lệ nội quy lao động của mình. Bởi lẽ hiện nay, để doanh nghiệp đăng ký được nội quy lao động của mình, doanh nghiệp cần phải có tổ chức công đoàn cơ sở hoặc có được sự hỗ trợ của tổ chức công đoàn cấp trên trực tiếp. Ngoài ra việc soạn thảo một bản nội quy đầy đủ, chi tiết và phù hợp với pháp luật không phải doanh nghiệp nào cũng làm được.

Do nội quy lao động có thể được sửa đổi, bổ sung và đăng ký lại nên doanh nghiệp cần thực hiện yêu cầu tuân thủ pháp luật trước bằng việc nhanh chóng soạn thảo một nội quy lao động cơ bản đáp ứng các nội dung của luật. Sau đó doanh nghiệp có thể hoàn thiện bản nội quy lao động hoàn chỉnh và hoàn thiện theo mong muốn của mình.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến đăng ký Nội quy lao động cũng như các vấn đề khác trong lĩnh vực Lao động, xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– E-mail: info@lttlawyers.com
– Phone: (+84) 906 122 830
– Website: www.lttlawyers.com
– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.