xu-ly-ky-luat

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động phổ biến?

Hình thức xử lý kỷ luật lao động là các cách thức áp dụng cho người lao động có hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành, theo đó mà người sử dụng lao động có thể ra quyết định sa thải, khiển trách,……

Những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động. Theo đó, kỷ luật bao gồm các quy định của Nhà nước, bằng pháp luật để xác định nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động đối với đơn vị sử dụng lao động và quyền thiết lập, duy trì kỷ luật của người sử dụng lao động.

Quá trình người sử dụng lao động tiến hành xem xét và giải quyết về việc người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật bằng cách buộc người lao động sẽ phải chịu một trong các hình thức do Nhà nước quy định.

Các hình thức xử lý kỷ luật lao động hiện hành

Các hình thức xử lý kỷ luật đã được quy định cụ thể tại Điều 124, 125 Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể:

“Điều 124. Hình thức xử lý

1.Khiển trách.

2.Kéo dài thời hạn nâng lương không quá 06 tháng.

3.Cách chức.

4.Sa thải.

Điều 125. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải

Hình thức xử lý sa thải được người sử dụng lao động áp dụng trong trường hợp sau đây:

Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma túy tại nơi làm việc;

1.Người lao động có hành vi tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng hoặc đe dọa gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của người sử dụng lao động hoặc quấy rối tình dục tại nơi làm việc được quy định trong nội quy lao động;

xu-ly-ky-luat

2.Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương hoặc cách chức mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật. Tái phạm là trường hợp người lao động lặp lại hành vi vi phạm đã bị xử lý kỷ luật mà chưa được xóa kỷ luật theo quy định tại Điều 126 của Bộ luật này;

3.Người lao động tự ý bỏ việc 05 ngày cộng dồn trong thời hạn 30 ngày hoặc 20 ngày cộng dồn trong thời hạn 365 ngày tính từ ngày đầu tiên tự ý bỏ việc mà không có lý do chính đáng.

Trường hợp được coi là có lý do chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân, thân nhân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp khác được quy định trong nội quy lao động.”

Theo quy định trên, có các hình thức xử lý kỷ luật: khiển trách; kéo dài thời hạn nâng lương, cách chức; sa thải. Với mỗi hình thức xử lý pháp luật có quy định riêng mà không được phép áp dụng một cách tùy tiện.

Với hình thức khiển trách: Đây được đánh giá là hình thức xử lý kỷ luật nhẹ nhất đối với người lao động vi phạm lần đầu. Căn cứ để áp dụng được quy định trong nội quy lao động. Người có thẩm quyền khiển trách là người sử dụng lao động hoặc người được người sử dụng lao động ủy quyền hợp pháp. Hình thức khiển trách có thể bằng lời nói hoặc dạng văn bản tùy thuộc vào từng loại công ty.

Với hình thức kéo dài thời hạn nâng lương: So với khiển trách thì hình thức này có phần nghiêm trọng hơn nhưng người sử dụng cần lưu ý rằng việc kéo dài thời hạn tăng lương cũng không được phép quá 06 tháng. Một lưu ý là nếu bị xử lý kỷ luật theo hình thức này và sau đó lại tái phạm thì có thể là căn cứ để sa thải.

Với hình thức cách chức: được áp dụng khi người lao động đang giữ một chức vụ nhất định. Thời gian để xóa kỷ luật đối với hình thức này là 3 năm.

Với hình thức kỷ luật sa thải: Đây là hình thức xử lý kỷ luật nặng nhất, loại trừ người lao động ra khỏi tập thể lao động. Do vậy để  tránh tình trạng lạm dung quyền pháp luật quy định chỉ được áp dụng trong một số trường hợp nhất định. Nếu như không thuộc các trường hợp luật định thì doanh nghiệp không được phép sa thải.