cam nang cong dan thong thai

Cẩm Nang Công Dân Thông Thái

Cẩm Nang Công Dân Thông Thái

??Công ty Luật LTT & Lawyers hân hạnh giới thiệu ấn phẩm mới “Công Dân Thông Thái”- một cẩm nang tư vấn pháp luật bằng hình ảnh nhằm mục đích nâng cao dân trí về kiến thức pháp luật.

Ấn phẩm đầu tiên này nằm trong chuỗi “Dự Án Vì Cộng Đồng” sẽ được LTT & Lawyers thực hiện từ năm 2018. LTT & Lawyers tin tưởng rằng nội dung của ấn phẩm sẽ hữu ích cho cộng đồng dù ở độ tuổi nào.??

??Ấn phẩm này mô tả các vấn đề pháp lý của một công dân từ khi được sinh ra cho đến khi ở tuổi thượng thượng thọ. Các quyền và nghĩa vụ pháp lý sẽ được mô tả chi tiết và có kèm theo căn cứ pháp lý. ??

CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI-1 CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI CAM-NANG-CONG-DAN-THONG-THAI

Link tải về: tổng hợp pdf – Cẩm nang công dân thông thái