Với sứ mệnh xây dựng một cộng đồng luật sư trẻ giỏi nghề, tâm sáng và cống hiến cho sự phát triển của Việt Nam, LTT & Lawyers luôn trân quý mọi sự đóng góp của các thành viên đã và đang làm việc và phát triển sự nghiệp của mình cùng chúng tôi.

Sự phát triển của LTT & Lawyers đến thời điểm này là nhờ vào sự giúp sức cả vật chất và tinh thần của đội ngũ cố vấn; các chuyên gia và những người đồng hành.

Vì vậy, chúng tôi xin xin chia sẻ hình ảnh và thông tin về những con người tuyệt vời đã làm nên LTT & Lawyers ngày hôm nay như một lần cảm ơn chân thành nhất.