dich-vu-thu-hoi-no

Dịch vụ thu hồi nợ áp dụng những cách tính phí nào?

1. Cách tính giá dịch vụ thu hồi nợ thông thường trên thị trường

Hiện nay, trên thị trường thì có rất nhiều mức giá thu hồi nợ khác nhau giữa các công ty luật khác nhau. Tựu chung lại thì thị trường sẽ có hai hình thái về cách tính giá:

  • Loại thứ nhất là giá dịch vụ sẽ bao gồm giá điều tra hồ sơ ban đầu và giá thù lao dựa trên số tiền thu hồi nợ. Thông thường chi phí điều tra hồ sơ ban đầu sẽ là số tiền không hoàn lại, kể cả thu được hay không thu được thì khách hàng sẽ tốn chi phí đó.
  • Loại thứ hai thì giá dịch vụ chỉ được xác định dựa trên số tiền thu hồi nợ. Điều đó có nghĩa rằng kể cả khi không thu hồi được khoản nào thì các khách hàng cũng sẽ không mất khoản chi phí nào cho việc sử dụng dịch vụ đòi nợ thuê.

2. Cách tính giá dịch vụ

Tại một số công ty Luật, mức giá thu hồi nợ thông thường được xác định dựa trên số tiền thu hồi được. Khách hàng sẽ không phải trả bất cứ khoản chi giá nào khác nếu như không thu hồi được bất cứ một khoản nào của khoản nợ.

Mức giá dịch vụ tại một số công ty Luật dựa trên số tiền thu hồi được, tùy vào tính chất từng khoản nợ của từng khách hàng thì các mức giá sẽ khác nhau. Thông thường sẽ có các yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mức giá thu hồi như sau:

  • Khu vực mà khách nợ đang cư trú, làm việc hoặc hoạt động;
  • Ngày trễ hạn của khoản nợ;
  • Giá trị của khoản nợ;
  • Các tranh chấp có thể có liên quan đến khoản nợ;
  • Tình hình tài chính hoặc tình hình hoạt động của khách nợ;

Ngoài ra có thể phát sinh một số loại phí sau:

Phí dịch vụ bao gồm: luat su, luật sư, dịch vụ thu nợ, dich vu đòi nợ, thu hồi nợ

dich-vu-thu-hoi-no

1. Phí ban đầu: phí thẩm định, xác minh, củng cố, chuẩn hoá hồ sơ. Mức là 0,3% giá trị tranh chấp, tối thiểu 500.000VNĐ, tối đa không quá 10.000.000VNĐ. Phí trên chưa/gồm VAT, công tác phí. luật sư đất đai, luật sư nhà đất, luat su dat dai, luat su nha dat

2. Phí dịch vụ cơ bản: khung cơ bản khoảng từ 15% đến 50%/tiền/tài sản thu hồi được.

3. Mức phí của từng vụ án cụ thể cần căn cứ vào rất nhiều yếu tố để xác định trong khoảng trên: mức độ khó/phức tạp, địa bàn, đối tượng, tính chất pháp lý của hồ sơ, tuổi nợ, bản chất nợ…. luật sư ly hôn, luật sư thừa kế,

4. Các phí dịch vụ trên đã bao gồm: phí tư vấn, phí soạn đơn, phí xác minh, phí đại diện, công tác phí…nhưng không/chưa bao gồm thuế VAT, án phí, lệ phí thi hành án và phí hành chính khác – mà khách hàng tự nộp tại các cơ quan chức năng.