Điều kiện và thủ tục thành lập trường học của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Lưu ý: Bài viết dưới đây chỉ áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi muốn đầu tư thành lập cơ sở giáo dục, trường học tại Việt Nam. Và chỉ đối với các cấp bậc: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học.

Giáo dục luôn là một trong những ngành được sự quan tâm rất lớn từ xã hội, cũng bởi vì lẽ đó việc đầu tư để thành lập trường học, cơ sở giáo dục là điều thiết yếu.

I. Điều kiện thành lập của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

1. Điều kiện đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Tối thiểu 50 tỷ VNĐ VNĐ , tương đương với 2,2 triệu USD . Trong trường hợp bên trong tư vấn nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới chỉ cho thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất có sẵn để triển khai hoạt động, mức đầu tư ít nhất 35 Tỷ VNĐ , tương đương với 1,5 triệu USD .

2. Cơ sở vật chất

(i). Diện tích mặt bằng xây dựng trường được xác định trên cơ sở số lớp, số học sinh với mức bình quân: ít nhất 06 m2/học sinh đối với khu vực thành phố, thị xã, trong đó diện tích giảng dạy và học tập bảo đảm ít nhất 2.5 m2/học sinh.

(ii). Có sân chơi, bãi tập, khu để xe với diện tích ít nhất 30% tổng diện tích mặt bằng của trường. Có tường bao quanh khu vực trường, có cổng trường với biển tên trường.

(iii). Có phòng học bộ môn, văn phòng, thư viện, bàn ghế, thiết bị, đồ dùng giảng dạy, hệ thống nước sạch, nhà vệ sinh bảo đảm các tiêu chuẩn theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

(iv). Có phòng tập thể dục đa năng, phòng giáo dục nghệ thuật, phòng tin học, phòng hỗ trợ giáo dục học sinh tàn tật, khuyết tật học hòa nhập, phòng y tế học đường. Có nhà ăn, phòng nghỉ trưa nếu tổ chức học bán trú;.

3. Chương trình giáo dục

Nếu chỉ giảng dạy chương trình nước ngoài: thể hiện mục tiêu giáo dục, không có nội dung gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, lợi ích cộng đồng; không truyền bá tôn giáo, xuyên tạc lịch sử; không ảnh hưởng xấu đến văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam và phải bảo đảm điều kiện liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

dautunuocngoaitaivietnam

4. Nhân sự số lượng và học sinh

  • Giáo viên ít nhất phải có trình độ đại học sư phạm hoặc tương đương.
  • Số lượng giáo viên ít nhất phải bảo đảm tỷ lệ: 2,25 giáo viên/lớp.
  • Số lượng học sinh/lớp không vượt quá 35 học sinh/lớp.

Chỉ được phép tiếp nhận học sinh Việt Nam vào học chương trình giáo dục của nước ngoài. Theo đó, số học sinh Việt Nam phải thấp hơn 50% tổng số học sinh nước ngoài.

Lưu ý: Do mỗi học sinh đều là cơ sở để tính mức vốn đầu tư và diện tích đất sử dụng tối thiểu, chúng ta có ví dụ sau:

Số lượng học sinhVốn đầu tư dựa trên mỗi học sinh Diện tích trường học tương ứng dựa trên mỗi học sinh
01 50 triệu VNĐ, tương ứng với 2,150 USD HOẶC 35 triệu VNĐ, tương ứng với 1,504 USD (Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động)   6m2
1000 50 tỷ VNĐ, tương ứng với 2,149,613 USD; HOẶC 35 tỷ VNĐ, tương ứng với 1,504,729 USD (Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động)6000m2

Chính vì thế, để thành lập trường học, nhà đầu tư phải:

(i) . có ít nhất 1000 học sinh;

(ii). sở hữu diện tích tối thiểu là 6000 m2;

(iii). và đầu tư tối thiểu 50 tỷ VNĐ, tương ứng với 2,149,613 USD; HOẶC 35 tỷ VNĐ, tương ứng với 1,504,729 USD (Trong trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không xây dựng cơ sở vật chất mới mà chỉ thuê lại hoặc do bên Việt Nam góp vốn bằng cơ sở vật chất sẵn có để triển khai hoạt động).

II. Thủ tục, thực hiện quy trình đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Bước 1. Xin văn bản chấp nhận cho thuê đất của ban nhân dân cấp tỉnh (có)

Thời gian (dự kiến): Theo quy định của pháp luật Việt Nam, thời gian thực hiện hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bước 2. Xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Đầu tư

Thời gian (dự kiến): 15 – 20 ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 3. Xin cấp Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp

Thời gian (dự kiến): 0305 ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Bước 4. Xin cấp Quyết định cho phép thành lập Trường

Thời gian (dự kiến): 40 – 50 ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cấp: Sở Giáo dục và đào tạo

Bước 5. Xin cấp Quyết định cho phép hoạt động Trường

Thời gian (dự kiến): 20 – 30 ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

Cơ quan cấp: Sở Giáo dục và đào tạo

Vui lòng lưu ý rằng: thời gian (dự kiến) nêu trên chỉ là thời gian theo quy định của pháp luật, trong thực tế, thời gian giải quyết hồ sơ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể thay đổi.