Cách thức định giá tài sản góp vốn

Định giá tài sản góp vốn

cach-dinh-gia-tai-san-gop-von

Hiện nay, có rất nhiều trường hợp các thành viên/cổ đông góp vốn vào doanh nghiệp bằng các tài sản khác không phải là tiền mặt, ngoại tệ hay vàng.

Theo Điều 33 Luật doanh nghiệp 2014 thì tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Điều này dẫn đến nhu cầu cần phải định giá đối với các tài sản như giá trị quyền sử dụng đất và đặc biệt là giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết kĩ thuật.

Theo Điều 37 của Luật doanh nghiệp, việc định giá tài sản góp vốn nếu không phải là tiền Đồng, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng đối với loại hình Công ty TNHH, Công ty hợp danh, Công ty cổ phần được thực hiện theo 2 cách dưới đây

Sau đây là 2 cách thức định giá tài sản góp vốn:

  • Cách 1 – Theo thỏa thuận: Các thành viên/cổ đông cùng nhau định giá đối tài sản góp vốn theo nguyên tắc nhất trí.
  • Cách 2 – Theo sự chấp thuận: Các thành viên/cổ đông có thế thuê một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá và sau đó các thành viên/cổ đông chấp thuận theo nguyên tắc đa số.

Cả 2 cách thức định giá trên đều tôn trọng quyền quyết định của các thành viên/cổ đông. Hay nói cách khác giá trị tài sản góp vốn không phải bằng tiền mặt, vàng thì hoàn toàn do các thành viên quyết định chủ quan hoặc trên cơ sở tham khảo kết quả định giá của tổ chức định giá chuyên nghiệp.

Cũng theo Điều 37 Luật doanh nghiệp, trong trường hợp tài sản góp vốn được định giá cao hơn so với giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì các thành viên/cổ đông phải cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản; đồng thời liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.

Tóm lại, Luật doanh nghiệp trao quyền tự định giá tài sản góp vốn cho các thành viên/cổ đông. Tuy nhiên đi cùng với đó là nghĩa vụ tự chịu trách nhiệm. Vì thế, các thành viên/cổ đông cần thận trọng trong việc định giá tài sản góp vốn này.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến vấn đề góp vốn vào doanh nghiệp xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– E-mail: info@lttlawyers.com
– Phone: (+84) 906 122 830
– Website: www.lttlawyers.com
– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.