Chị Định Thị Thu Hà (Hà Đinh)

Tại LTT & Lawyers, chị Hà Đinh đang là người quản lý và phát triển các khách hàng cấp cao. Với kinh nghiệm cả trong lĩnh vực kinh doanh và pháp lý, chị Hà Đinh đã tư vấn và hỗ trợ rất nhiều khách hàng trong và ngoài nước trong đầu tư, kinh doanh và phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Ngoài ra, chị Hà Đinh cũng là người đã được tin cậy trong việc hỗ trợ các vấn đề pháp lý cá nhân của các khách hàng VIP.

Chị Hà Đinh hiện đang là Phó chủ tịch Phát triển hội viên Wlin La vie en Rose; Phó ban đối ngoại CSMO Miền Nam; Hội viên Câu lạc bộ doanh nhân HCA – Hiệp hội doanh nghiệp SMES TP Hà Nội – VP Phía Nam.

Email: ha.dinh@lttlawyers.com

SĐT: 0816822525