giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai-va-toa-an

Ưu/Nhược Điểm Khi Lựa Chọn Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài Và Tòa Án

Lựa Chọn Giải Quyết Tranh Chấp Bằng Trọng Tài Và Tòa Án

Ưu điểm khi lựa chọn giải quyết tranh chấp bằng Trọng Tài

Thứ nhất, quy trình trọng tài diễn ra thuận tiện và nhanh chóng, thể hiện tính đơn giản, linh hoạt và mềm dẻo về thủ tục. Các bên có thể chủ động xác định thời gian, địa điểm giải quyết vụ việc mà không phải qua nhiều cấp thương lượng như tại tòa án, tiết kiệm thời gian và tiền bạc cho các bên.

Thứ hai, khả năng chỉ định trọng tài viên thành lập ủy ban trọng tài giải quyết vụ việc giúp các bên lựa chọn được trọng tài viên tài năng, có kinh nghiệm và hiểu biết, có thể giải quyết tranh chấp một cách nhanh chóng và chính xác ngày càng tăng.

Thứ ba, các nguyên tắc của trọng tài  không được tiết lộ nên phần nào giúp các bên duy trì vị thế của mình trên thị trường. Đây  được các bên tranh chấp coi là thuận lợi nhất.  Thứ tư, các bên tranh chấp có khả năng tác động đến  trọng tài và kiểm soát  việc cung cấp bằng chứng, giúp các bên duy trì bí quyết kinh doanh của mình.

Thứ năm, trọng tài, trong đó tranh chấp được giải quyết  nhân danh ý chí của các bên thay vì nhân danh cơ quan tài phán nhà nước,  rất phù hợp để giải quyết  tranh chấp có yếu tố nước ngoài.

Nhược điểm khi lựa chọn giải quyết bằng Trọng Tài

Thứ nhất, quyết định của trọng tài viên có thể không chính xác vì trọng tài đưa ra phán quyết chỉ sau một giai đoạn của phiên điều trần và gây tổn hại cho công ty.

 Thứ hai, vì trọng tài viên không phải là cơ quan chính phủ nên trọng tài viên có ràng buộc về vấn đề yêu cầu tòa án thi hành phán quyết nếu cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp tạm thời để bảo toàn chứng cứ mà mình không thể đưa ra  phán quyết.

giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai-va-toa-an

 Thứ ba, việc thực hiện phán quyết  của trọng tài trên thực tế hoàn toàn phụ thuộc vào sự tự nguyện công nhận của các bên. Tuy nhiên, các công ty trong nước  hiện không coi trọng việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và không có sự tự giác cần thiết để làm việc đó.

 Thứ tư, trừ khi công ty đồng ý sử dụng trọng tài thương mại để giải quyết tranh chấp kinh doanh, trọng tài không có thẩm quyền, ngay cả khi công ty có ý định làm như vậy.

Ưu điểm của việc lựa chọn Tòa án giải quyết

Việc hòa giải  có thể trải qua nhiều bước tố tụng nên nguyên tắc tố tụng nhiều bước đảm bảo  cho các quyết định của Tòa án là đúng đắn, vô tư, khách quan và đúng pháp luật.

Chi phí  thanh toán tranh chấp kinh tế tại tòa án theo quy định của pháp luật thấp hơn  nhiều so với việc sử dụng thiết chế trọng tài thương mại hoặc quốc tế.

Nhược điểm của giải quyết tranh chấp bằng Tòa án

Thủ tục của Tòa án không linh hoạt theo quy định của pháp luật.

Các quyết định của tòa án thường khó đạt được sự công nhận của quốc tế.