giay-phep-lao-dong

Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có phải làm Giấy phép lao động hay không?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài: Theo quy định tại Điều 54 Luật Lao động Việt Nam được hướng dẫn bởi Mục II, Chương II, Nghị định 152/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 15/2/2021 quy định  nhà đầu tư là người có quốc tịch nước ngoài với số vốn từ 03 tỷ đồng trở lên thì sẽ được miễn khi công tác tại Việt Nam. Cụ thể, có hai trường hợp được quy định theo điều luật:

“Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên”.

“Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên”.

Đối với những đối tượng thuộc một trong hai trường hợp trên, doanh nghiệp sử dụng lao động sẽ không phải thực hiện thủ tục xin xác nhận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài. 

Đối với nhà đầu tư với số vốn ít hơn 03 tỷ 

Không phải nhà đầu tư nước ngoài nào làm việc tại Việt Nam cũng được miễn. Đối với những trường hợp đầu tư chưa đến 03 tỷ đồng, thì sẽ không thuộc diện được miễn giấy phép lao động và theo quy định, sẽ vẫn phải làm giấy phép lao động như bình thường nếu muốn tham gia điều hành doanh nghiệp tại Việt Nam.

giay-phep-lao-dong

Xin giấy phép lao động cho nhà đầu tư với số vốn ít hơn 03 tỷ đồng

Quy trình xin giấy phép cho lao động nước ngoài là nhà đầu tư với số vốn ít hơn 03 tỷ đồng được diễn ra theo 02 bước, bao gồm:

Bước 1: Xin công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Theo quy định, trước ít nhất 30 ngày tính đến thời điểm dự kiến bắt đầu làm việc,  người sử dụng lao động tại Việt Nam phải hoàn thành hồ sơ giải trình nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài và nộp cho cơ quan có thẩm quyền.

Hồ sơ xin xác nhận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài bao gồm:

  • Bản sao Giấy đăng ký hoạt động của Doanh nghiệp
  • Đơn giải trình nhu cầu sử dụng nước ngoài theo mẫu 01/PLI được quy định

Sau khi chuẩn bị đầy đủ 02 loại giấy tờ nêu trên, doanh nghiệp sử dụng lao động cần đem nộp cho Bộ Lao động Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (cấp trung ương) hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (cấp địa phương), tùy theo nhu cầu và điều kiện của mình. Trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giải quyết và trả kết quả. 

Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động

Trong thời gian chờ kết quả xác nhận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài, người làm hồ sơ nên chuẩn bị sẵn hồ sơ xin cấp giấy phép lao động. Một bộ hồ sơ xin giấy phép lao động cho nhà đầu tư nước ngoài bao gồm:

  • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động
  • Giấy khám sức khỏe
  • Phiếu lý lịch tư pháp
  • Giấy tờ, văn bản chứng minh là nhà đầu tư (Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đủ điều kiện góp vốn…)
  • Ảnh chân dung màu kích thước 4*6 cm
  • Bản sao công chứng hộ chiếu
  • Công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

Hồ sơ sau khi chuẩn bị đầy đủ thì sẽ được nộp tại Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội – cơ quan cấp công văn chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài trước đó. Sau 05 ngày làm việc bắt đầu từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành xử lý và trả kết quả. Trong trường hợp đề nghị xin giấy phép lao động không được thông qua thì cơ quan xử lý hồ sơ sẽ gửi trả văn bản và nêu rõ lý do.