hop-dong-thi-cong

Hợp đồng thi công công trình xây dựng cần lưu ý những gì?

Tranh chấp về hợp đồng thi công công trình xây dựng là một trong những loại tranh chấp phổ biến trong lĩnh vực thương mại, xây dựng. các bên cần ứng xử như thế nào khi đối diện với những tranh chấp này? Đâu là lưu ý cần thiết?

Các loại hợp đồng xây dựng

Không có mẫu hợp đồng xây dựng chung cho tất cả các dự án xây dựng vốn dĩ mang nhiều yếu tố khác nhau về quy mô, chất lượng, yêu cầu, thiết kế,… Hợp đồng xây dựng có các loại khác nhau tùy thuộc vào tính chất và yêu cầu của dự án xây dựng, bao gồm:

Hợp đồng cố định hoặc Hợp đồng trọn gói: Loại hợp đồng đề ra một mức giá cố định cho dự án và thu phí sau khi hoàn thành toàn bộ (hoặc từng hạng mục), loại hợp đồng này có thể bao gồm các điều khoản về các khoản bồi thường thiệt hại hoặc các khoản phạt nếu nhà thầu hoàn thành dự án trễ/chậm hơn ngày hoàn thành (dự kiến) đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng thời hạn và yêu cầu chất lượng dự án: Loại hợp đồng này có lợi cho các dự án có mức độ khác nhau và chủ đầu tư thường thanh toán theo định kỳ.

Hợp đồng giá trị chi phí: Các nhà thầu thường sử dụng loại hợp đồng này khi đấu thầu, đặc biệt là đối với dự án được giao bởi Nhà nước. Hợp đồng này cho chủ đầu tư biết rằng nhà thầu xây dựng sẽ hoạt động trong phạm vi giới hạn của số tiền đấu thầu.

hop-dong-thi-cong

Các yếu tố của hợp đồng xây dựng

Hợp đồng xây dựng có thể có nhiều điều khoản, nhưng vẫn cần có một số điều khoản cơ bản thiết yếu. Nếu không chắc chắn Hợp đồng cần bao gồm những gì, hãy xem xét nhờ chuyên gia pháp lý chuẩn bị hợp đồng.

Hợp đồng xây dựng cần có các thông tin và điều khoản sau:

Tên nhà thầu và thông tin liên hệ. Bao gồm số giấy phép của nhà thầu cùng với số điện thoại, địa chỉ email và địa chỉ công ty.

Tên chủ đầu tư và thông tin liên hệ. Ngoài số điện thoại và địa chỉ email của chủ đầu tư, cần phải có địa chỉ của tài sản nơi công việc sẽ được thực hiện

Mô tả tài sản bằng các thuật ngữ pháp lý.

Liệt kê các tài liệu đính kèm trong hợp đồng.

Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán. Liệt kê đúng và đủ những chi phí của dự án và phương thức/thời điểm thanh toán giá trị hợp đồng.

Mô tả công việc và ngày hoàn thành. 

Quyền dừng dự án.

Bản vẽ và Thông số kỹ thuật. Những tài liệu này là sự trình bày thực tế yêu cầu công việc của dự án sẽ được thực hiện.

Biện pháp khắc phục vi phạm hợp đồng. Mỗi bên đều có quyền khởi kiện vi phạm hợp đồng. Thỏa thuận về cơ quan tài phán mà một trong hai bên phải khởi kiện.

Yêu cầu về giấy phép, chứng chỉ hành nghề xây dựng và bảo hiểm. 

Bảo hành.

Luật điều chỉnh. Cho phép các bên lựa chọn luật sẽ được sử dụng để giải thích và xét xử khi xảy ra tranh chấp. Lưu ý rằng đây không phải là điều khoản về địa điểm mà là pháp luật được áp dụng.