Không biết đọc, viết thì có thể nhờ người khác viết hộ Di chúc không?

Nhờ người khác viết hộ Di chúc:

Bố mẹ tôi đã lớn tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Hiện giờ, họ có thể lập di chúc khi không biết đọc, viết chữ hay không? Và tôi và các anh chị (là con cái) có thể là người nghe bố mẹ đọc rồi viết di chúc thay cho bố mẹ được không? Nếu được thì thủ tục sẽ như thế nào?

Trả lời:

Theo điều 267 Bộ luật Dân sự năm 2015 (“BLDS 2015”), Về mặt hình thức, di chúc tồn tại 02 dạng: Di chúc miệng và Di chúc bằng văn bản.

Do bố mẹ bạn vẫn đang khỏe mạnh nên không thỏa mãn điều kiện để lập Di chúc miệng vì Di chúc miệng chỉ áp dụng trong “trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản” mà thôi (điều 629 BLDS 2015).

Xét các hình thức Di chúc bằng văn bản, có các loại:

(i) Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;

(ii) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;

(iii) Di chúc bằng văn bản có công chứng;

(iv) Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

(điều 628 BLDS 2015)

Trong các loại trên, do bố mẹ bạn do không biết chữ nên không thể tự mình viết bản di chúc và có nhu cầu nhờ con cái viết di chúc thì đây sẽ là hình thức (ii) Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

Điều kiện để loại di chúc này có hiệu lực đó chính là: (1) Phải có ít nhất là 02 người làm chứng; (2) Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; (3) Những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và vào bản di chúc (điều 634 BLDS 2015).

Trong đó, cần lưu ý: mọi người đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, trừ những người sau đây:

– Người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của người lập di chúc.

– Người có quyền, nghĩa vụ tài sản liên quan tới nội dung di chúc.

– Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

(điều 637 BLDS 2015)

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến vấn đề trên (nhờ người khác viết hộ di chúc) xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– E-mail: info@lttlawyers.com
– Phone: (+84) 906 122 830
– Website: www.lttlawyers.com
– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.