con-no-bi-kien

LÀM GÌ KHI CON NỢ BỊ KIỆN MỞ THỦ TỤC PHÁ SẢN?

Con nợ bị kiện mở thủ tục phá sản: Theo khoản 2 Điều 4 Luật Phá sản 2014 thì phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án ra quyết định tuyên bố phá sản. Theo đó, doanh nghiệp, hợp tác xã được xác định là mất khả năng thanh toán khi không thực hiện nghĩa vụ thanh toán khoản nợ trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày đến hạn thanh toán. Theo quy định pháp luật về thủ tục phá sản thì sau khi nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản kèm theo hồ sơ hợp lệ, Tòa án sẽ thông báo cho người nộp đơn về việc nộp lệ phí phá sản, tạm ứng chi phí phá. Khi nộp đủ các loại phí trên, Tòa án sẽ ra thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản. Thủ tục phá sản là một thủ tục phức tạp và diễn ra trong thời gian dài. Vì vậy, bên cho vay khi nhận thấy bên vay là doanh nghiệp đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị chủ thể khác kiện mở thủ tục phá sản thì cần theo dòi thông tin để đảm bảo quyền lợi của mình.

con-no-bi-kien

Theo đó, trong thời gian chưa có thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm với các khoản nợ của mình. Vì vậy, trong khoản thời gian này, bên cho vay vẫn có thể yêu cầu doanh nghiệp trả khoản vay theo thỏa thuận giữa các bên. Sau khi Tòa án thụ lý yêu cầu mở thủ tục phá sản thì bên cho vay đối với doanh nghiệp sẽ có quyền như một chủ nợ không có bảo đảm đối với khoản thiệt hại do hợp đồng dịch vụ của họ đã bị đình chỉ (Điều 62 Luật Phá sản 2014). Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày có thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán được phân công giải quyết phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản (Điều 42 Luật Phá sản 2014). Sau khi Tòa án đã ra quyết định mở thủ tục phá sản thì bên cho vay không có quyền đòi doanh nghiệp thanh toán khoản nợ mà mọi vấn đề liên quan đến khoản nợ này và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp sẽ do Tòa án thực hiện. Sau khi Thẩm phán sẽ chỉ định Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản, tiến hành kiểm kê tài sản và thông báo triệu tập hội nghị chủ nợ khi đủ các điều kiện cần thiết thì bên cho vay có thể gửi giấy đòi nợ cho Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản để được giải quyết. Doanh nghiệp sẽ bị tuyên bố phá sản khi phương án phục hồi kinh doanh không thực hiện được và hết thời hạn thực hiện những doanh nghiệp vấn mất khả năng thanh toán; nội dung tại Nghị quyết của Hội nghị chủ nợ là tuyên bố phá sản hoặc hội nghị chủ nợ tổ chức lần 02 không đáp ứng đủ điều kiện thì doanh nghiệp cũng bị tuyên bố phá sản. Chấp hành viên được phân công sẽ thi hành quyết định tuyên bố phá sản, thanh lý tài sản và phân chia thứ tự trả nợ theo quy định gồm (1) Chi phí phá sản; (2) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết; (3) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; (4) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa được thanh toán do giá trị tài sản bảo đảm không đủ thanh toán nợ.

Như vậy, khi doanh nghiệp bị kiện mở thủ tục phá sản, chủ thể là chủ nợ của doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt các thông tin về việc giải quyết mở thủ tục phá sản doanh nghiệp để đảm bảo quyền lợi của mình thông qua việc đòi lại khoản vay của doanh nghiệp sau khi đã thanh toán các khoản tiền ưu tiên theo quy định pháp luật.