luat-su-tranh-chap-lao-dong

Làm thế nào để nhận biết một luật sư tranh chấp lao động giỏi?

Luật sư tranh chấp lao động giỏi:

“Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân giữa người lao động với người sử dụng lao động và tranh chấp lao động tập thể giữa tập thể lao động với người sử dụng lao động” .

Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp lao động cá nhân và tranh chấp lao động tập thể. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị trường,  sức lao động trở thành một hàng hóa trong xã hội, vì vậy quan hệ tranh chấp lao động diễn ra ngày càng phức tạp và có xu hướng gia tăng nhanh chóng.

Luật sư giải quyết tranh chấp lao động chuyên giải quyết các vụ án tranh chấp lao động sẽ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên tham gia vào hợp đồng lao động.

Bên cạnh những tiêu chí chung để trở thành một luật sư giỏi như: có kỹ năng và hiểu biết sâu rộng về chuyên môn, nghiệp vụ, có khả năng tư duy logic, phân tích tổng hợp, khả năng phản biện, thương lượng, đàm phán, tin học văn phòng, ngoại ngữ…. thì một luật sư tranh chấp lao động giỏi cần làm được những việc sau:

Luật sư tư vấn các quy định pháp luật lao động, bảo hiểm mới do cơ quan nhà nước ban hành.

Trong lĩnh vực lao động – bảo hiểm có rất nhiều các văn bản pháp luật điều chỉnh. Ngoài các quy định trong Bộ luật Lao động 2019, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung năm 2014 còn có các văn bản dưới luật hướng dẫn, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam, về điều kiện lao động và quan hệ lao động hay tuổi nghỉ hưu của lao động, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội… Với việc tồn tại nhiều văn bản quy phạm pháp luật gây ra những khó khăn trong việc lựa chọn văn bản áp dụng, điều chỉnh. Trước tình trạng đó, Luật sư tranh tụng lao động giỏi cần cung tấp tới quý khách hàng các quy định của pháp luật hiện hành và giải đáp những thắc mắc của quý khách hàng đối với các quy định đó.

Luật sư tư vấn các điều kiện tuyển dụng, sử dụng người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Hiện nay doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng người lao động nước ngoài thì cần làm thủ tục để được cơ quan có thẩm quyền nhà nước chấp nhận, hợp pháp. Đồng thời, trong thị trường lao động thời đại toàn cầu hóa hiện nay, người lao động nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tại Việt Nam, hay việc tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho các tổ chức các nhân nước ngoài là hết sức phổ biến. Thủ tục tuyển dụng người nước ngoài làm việc tại Việt Nam dần trở nên không quá phức tạp và tốn nhiều thời gian, tuy nhiên nhưng để nắm vững được các thủ tục cần thiết cũng như các bước thực hiện là rất quan trọng. Để tránh các trường hợp sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài, người lao động trong nước bất hợp pháp, trong quá trình tuyển dụng người sử dụng lao động, người lao động phải tuân thủ các điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Luật sư tư vấn thủ tục đăng ký, tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động

Tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động là quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. Để người lao động đăng ký, tham gia bảo hiểm xã hội  trước tiên cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và nộp cho các quan bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn về soạn thảo, rà soát Hợp đồng lao động

Hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Trước khi nhận người lao động vào làm việc thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động. Theo pháp luật Việt Nam, nội dung của hợp đồng lao động phải đảm bảo có những nội dung cơ bản theo Bộ luật Lao động, quyền lợi của người lao động, người sử dụng lao động cũng phải được đảm bảo các quyền lợi tối thiểu theo Bộ luật Lao động. 

luat-su-tranh-chap-lao-dong

Luật sư tư vấn quản lý lao động, xây dựng bảng lương, xây dựng nôi quy, quy chế nội bộ doanh nghiệp

Các tổ chức doanh nghiệp đều có trách nhiệm phải lập, cập nhật, quản lý, sử dụng sổ quản lý lao động, xây dựng bảng lương, xây dựng nội quy quy chế của tổ chức, doanh nghiệp đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Luật sư tư vấn xử lý kỷ luật lao động

Việc xử lý kỷ luật người lao động của người sử dụng lao động phải tuân theo các quy định về nguyên tắc, trình tự thủ tục, thời hiệu và các quy định khác của Bộ luật Lao động.  Người sử dụng lao động không được áp dụng nhiều hình thức xử lý kỷ luật lao động đối với một hành vi vi phạm. Để tránh các trường hợp xử lý vi phạm người lao động sai, vi phạm pháp luật thì luật sư tranh tụng lao động giỏi phải tư vấn được cho khách hàng

Luật sư tư vấn giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động

Người lao động muốn được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật phải đảm bảo điều kiện, trình tự thủ tục theo Luật Bảo hiểm xã hội. Trước tiên người lao động phải nộp các giấy tờ chứng minh mình thuộc các chế độ để nộp cho các cơ quan bảo hiểm xã hội.

Luật sư tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động

Việc thiếu kiến thức pháp luật trong lĩnh vực lao động từ phía người lao động cũng như người sử dụng lao động khiến các vụ tranh chấp lao động ngày càng gia tăng. Việc giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động phải dựa trên các nguyên tắc như sau: 

Tôn trọng quyền tự định đoạt thông qua thương lượng của các bên trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Coi trọng giải quyết tranh chấp lao động thông qua hòa giải, trọng tài trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích của hai bên tranh chấp, tôn trọng lợi ích chung của xã hội, không trái pháp luật.

Công khai, minh bạch, khách quan, kịp thời, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Bảo đảm sự tham gia của đại diện các bên trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động.

Việc giải quyết tranh chấp lao động do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tiến hành sau khi có yêu cầu của bên tranh chấp hoặc theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền và được các bên tranh chấp đồng ý.

Trên đây là cách để nhận biết một luật sư tranh chấp lao động giỏi. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các ván đề pháp lý về lao động, sa thải sai luật vui lòng liên hệ với các luật sư Lao Động của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.