Luật sư Nguyễn Thùy Dung (Dung Nguyễn)

Tại LTT & Lawyers, Luật sư Dung Nguyễn giữ vị trí luật sư cấp cao. Với kinh nghiệm 15 năm làm việc tại các hãng luật uy tín và các doanh nghiệp lớn, Luật sư Thùy Dung đã giúp khách hàng trong nhiều mảng công việc pháp lý như: M&A; năng lượng; hạ tầng; xây dựng; công nghệ thông tin;..vv.

Luật sư Dung Nguyễn có bằng cử nhật luật tại Đại học Luật Hà Nội; Thạc sĩ luật quốc tế học bằng tiếng Anh tại Hàn Quốc.

Luật sư Dung Nguyễn là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; Thành viên Hội pháp luật xây dựng Việt Nam; Thư ký Hội cựu sinh viên khoa pháp luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.

Liên hệ :

Email: dung.nguyen@lttlawyer.com

Số điện thoại: 0906153886