don-khoi-kien-thua-ke

Mẫu đơn khởi kiện thừa kế 2022

Mẫu đơn khởi kiện thừa kế:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 …… (1) , ngày….. tháng …… năm…… 

ĐƠN KHỞI KIỆN

(Về việc phân chia di sản thừa kế)

Kính gửi: Toà án nhân dân (2)……………………………

Người khởi kiện: (3) ……………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: (4) …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………..(nếu có); số fax: ………………………………………………….(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………….. (nếu có)

Người bị kiện: (5) ………………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ (6) ……………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………..(nếu có); số fax: ……………………………………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………. (nếu có)

Người có quyền, lợi ích được bảo vệ (nếu có) (7) …………………………………………………………….

Địa chỉ: (8) …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………..(nếu có); số fax: ……………………………………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử : ………………………………………………………………………………………………..(nếu có)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (nếu có) (9) ………………………………………………………..

Địa chỉ: (10) …………………………………………………………………………………………………………………..

Số điện thoại: …………………………..(nếu có); số fax: ……………………………………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: …………………………………………………………………………………………………(nếu có)

Yêu cầu Tòa án giải quyết những vấn đề sau đây: (11) …………………………………………………..

Nội dung vụ việc: Phần này bạn viết về mối quan hệ với người để lại di sản thừa kế theo Di chúc hoặc theo pháp luật và liệt kê các di sản. Nếu đề nghị chia theo thừa kế theo pháp luật thì cần giới thiệu mối quan hệ của những người cùng hàng thừa kế của người để lại di sản

Ví dụ:

Cha tôi là ông A kết hôn với mẹ tôi là bà B và cha mẹ tôi sinh được ba người con là: anh C, chị D và tôi …E. Ông bà tôi đã chết năm….Đến năm….cha tôi chết……Năm…..mẹ tôi chết.

Cha mẹ tôi để lại khối di sản bao gồm:

 1. Căn nhà tại số…..đường….xã….huyện….tỉnh…theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà số…..do UBND ….cấp ngày…..
 2. Thửa đất …..m 2 thửa….tờ bản đồ….địa chỉ tại số…..đường….xã….huyện….tỉnh…theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà số…..do UBND ….cấp ngày…..
 3. Chiếc ô tô…..theo Giấy đăng ký phương tiện số……do …..cấp ngày….

Hiện nay anh em chúng tôi có tranh chấp, không tự thỏa thuận được việc phân chia di sản của cha mẹ, vì vậy.

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết tranh chấp thừa kế, như sau:

 • Chia cho anh C được hưởng di sản là…
 • Chia cho chị D được hưởng di sản là….
 • Chia cho tôi được hưởng di sản là….

(phần này tùy theo tài sản và mong muốn của người khởi kiện mà ghi yêu cầu)

2) Vấn đề khác (nếu có): ………………………

Ví dụ: nghĩa vụ đối với các khoản vay nợ của người chết để lại, giải chấp tài sản đang thế chấp tại ngân hàng, đề nghị xử lý thế nào? – nếu không có thì xóa bỏ mục này

3. Thông tin khác (7) : (nếu không có thì xóa bỏ mục này)

Người làm chứng (nếu có) (12) ….. (nếu không có thì xóa bỏ mục này)

Địa chỉ: (13) …………………………………………………………………………………………………………………….

Số điện thoại: …………………………..(nếu có); số fax: ……………………………………………………(nếu có)

Địa chỉ thư điện tử: ………………………………………………………………………………………………… (nếu có)

Danh mục tài liệu, chứng kèm theo đơn khởi kiện gồm có:(14)

 1. Giấy chứng tử của người để lại di sản; Bản di chúc (nếu có)
 2. Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người khởi kiện (bản sao có chứng thực);
 3. Sổ hộ khẩu gia đình (nếu có);
 4. Giấy khai sinh của những người thừa kế, nộp bản sao;
 5. Hồ sơ về di sản ví dụ như: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đăng ký ô tô, xe máy; sổ tiết kiệm…

(Các thông tin khác mà người khởi kiện xét thấy cần thiết cho việc giải quyết vụ án) (15) …………………

Người khởi kiện (16)

don-khoi-kien-thua-ke

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————————-

ĐƠN KHỞI KIỆN

(V/V Chia thừa kế)

Kính gửi: Tòa án nhân dân Quận (Huyện)…………………………………………………………….  

Tôi là:…………………………………………………………………………………………………………………………………
Sinh năm:……………………………………………………………………………………………………………………………

Trú tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại nhà riêng……………………….. Cơ quan………………………… Di động………………………………..

Tôi làm đơn này khởi kiện: (Chia thừa kế đối với)

Họ tên:……………………………………………………………………………………………………………………………….
Sinh năm…………………………………………………………………………………………………………………………….

Trú tại:……………………………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: Nhà riêng……………………………. Cơ quan………………………… Di động…………………………

NỘI DUNG VỤ VIỆC:

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Trình bày họ tên bố mẹ, chết ngày, tháng, năm nào. Bố mẹ sinh được bao nhiêu người con, địa chỉ nơi ở? Nếu có người nào đã chết thì khai thêm vợ hoặc chồng và các con của người đó). Bố mẹ chết có để lại di chúc không? Nếu có di chúc thì ghi nội dung chủ yếu của di chúc).

Tài sản của bố mẹ để lại gồm những gỉ? Miêu tả rõ hiện trạng tài sản giá trị tài sản theo giá trị thị trường hiện tại? Tài sản hiện do ai quản lý sử dụng?

Quá trình từ giải quyết hoặc chính quyền hòa giải.

YÊU CẦU CỦA NGƯỜI KHỞI KIỆN

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Ghi rõ yêu cầu cụ thể, chi tiết, mối quan hệ giữa người kiện và người bị kiện, nguồn gốc tài sản, quá trình giao dịch thỏa thuận, sự vi phạm của người bị kiện, quá trình tự giải quyết hoặc chính quyền hòa giải).

………….., ngày……tháng……năm……..
 Người làm đơn (Ký và ghi rõ họ tên)

Chú ý: Nộp đơn vào các sáng thứ 2 và sáng thứ 5 hàng tuần.

Trên đây là mẫu đơn khởi kiện thừa kế mới nhất 2022. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các ván đề pháp lý về thừa kế, lập di chúc thừa kế, tranh chấp thừa kế vui lòng liên hệ với các luật sư của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.