don-xin-thoi-viec

Mẫu đơn xin thôi việc

Sau đây là các mẫu đơn xin thôi việc:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————-
ĐƠN XIN THÔI VIỆC

Kính gửi: – Phòng Đào tạo và Giáo dục …….
– BGH Trường ………………..

Tôi tên là: …………………………………………………………………………………………………………………….
Sinh ngày: …………………………………………………………………………………………………….
Trình độ chuyên môn: …………………………………………………………………………………….
Công việc hiện làm: ……………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: …………………………………………………………………………………………….
Nay vì điều kiện hoàn cảnh gia đình nên tôi phải trở về quê để giải quyết công việc gia đình và ổn
định cuộc sống. Tôi không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ được phân công tại trường …………………
Vì vậy tôi có nguyện vọng xin nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.
Vậy tôi làm đơn này kính đề nghị…..
cho phép tôi được nghỉ việc để về quê công tác và sinh sống.
Rất mong nhận được sự giúp đỡ và tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

…., ngày…tháng…năm

XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG                             NGƯỜI VIẾT ĐƠN
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————–
ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi: ……………………………………………………..

Tên tôi là:………………………………………………………

Chức vụ:…………………………………………..

Bộ phận:……………………………………………

Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày ………tháng ….. năm ……

Lý do:……………………………………………………………………………………………..

Tôi đã bàn giao công việc cho:……………….Bộ phận : …………………………..

Các công việc được bàn giao:

……………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.

Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trưởng bộ phận                                    Người làm đơn

don-xin-thoi-viec

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:     – Ban Giám đốc Công ty………………

                     – Trưởng phòng Nhân sự ………………

                   – Trưởng phòng.………………………

Tôi tên là: …………………………………………………………………………….

Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………

Chức vụ: ………………………. Bộ phận: ……………………………….

Tôi làm đơn này với nội dung:

Tôi xin phép được thôi việc tại Quý Công ty kể từ ngày….tháng…. năm… với lý do: ……………………………

Tôi rất hài lòng và lấy làm vinh dự lớn được làm việc tại đây trong thời gian qua. Hơn…. năm làm việc, Quý Công ty đã hết sức tạo điều kiện giúp đỡ, cũng như cho tôi có được may mắn làm việc với những đồng nghiệp chân thành, dễ mến trong một môi trường làm việc năng động, thoải mái.

Những ngày tháng làm việc tại Quý Công ty đã giúp tôi có nhiều kinh nghiệm …………………………………………

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Công ty đã tin tưởng tôi trong suốt thời gian qua và kính chúc cho Công ty phát triển bền vững và đạt được nhiều thành công hơn mong muốn.

Rất mong Ban Giám đốc công ty xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc.

Trong khi chờ đợi sự chấp thuận của Ban Giám đốc, tôi sẽ tiếp tục làm việc nghiêm túc và tiến hành bàn giao công việc, các tài sản, dụng cụ cho ông/bà: …………………………………..

Bộ phận: ……………………………………………………………………………….

Các công việc được bàn giao: ……………………………………

Tôi cam đoan sẽ bàn giao toàn bộ cho người có liên quan trước khi nghỉ việc.

Xin trân trọng cảm ơn!

                                                       ……, ngày …… tháng …… năm……

                                                                              Người làm đơn

                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)