mo-truong-mam-non-quoc-te

4 Bước Mở Trường Mầm Non Quốc Tế Tại Việt Nam

Thủ tục mở trường mầm non quốc tế: Theo quy định tại Điều 2 và Điều 28 của Nghị định 86/2018/NĐ-CP, cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài là cơ sở giáo dục do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bỏ vốn đầu tư, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, được phép sử dụng con dấu và tài khoản riêng. Các loại hình cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài gồm:

  • Cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;
  • Cơ sở giáo dục mầm non;
  • Cơ sở giáo dục phổ thông (trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học);
  • Cơ sở giáo dục đại học.
mo-truong-mam-non-quoc-te

Thủ tục thành lập trường mầm non quốc tế tại Việt Nam như sau:

Bước 1: Lấy Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Bước 2: Lấy Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Bước 3: Lấy quyết định cho phép thành lập trường mầm non quốc tế tại Việt Nam (không áp dụng với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn);

Bước 4: Lấy quyết định cho phép hoạt động trường mầm non quốc tế tại Việt Nam

Có thể bạn quan tâm:

Hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền cho Bước 3 và Bước 4 như sau:

STTThành phần hồ sơ  Cơ quan cấp phép/ Cơ quan tiếp nhận hồ sơ  
Bước 3  1.Đơn đề nghị cho phép thành lập trường mầm non quốc tế tại Việt Nam. 2. Bản sao có chứng thực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 3. Đề án thành lập trường mầm non quốc tế tại Việt Nam. 4. Bản sao có chứng thực của văn bản chấp thuận cho thuê đất của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp xây dựng cơ sở vật chất, hoặc thỏa thuận về nguyên tắc thuê cơ sở vật chất sẵn và các giấy tờ pháp lý liên quan. 5. Kế hoạch về cơ sở vật chất hoặc dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bao gồm phần thuyết minh và thiết kế chi tiết của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài. 6. Văn bản chứng minh năng lực tài chính theo mức quy định. Đối với cơ sở giáo dục đại học: Thủ tướng Chính phủ/ Bộ Giáo dục và Đào tạoĐối với cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập: Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Bộ Giáo dục và Đào tạoĐối với các cơ sở giáo dục khác: Chủ tịch UBND cấp tỉnh/ Sở Giáo dục và Đào tạo– Đối với cơ sở giáo dục đại học: Thủ tướng Chính phủ/ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Đối với cơ sở giáo dục do cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, tổ chức quốc tế liên chính phủ đề nghị cho phép thành lập: Bộ Giáo dục và Đào tạo/ Bộ Giáo dục và Đào tạo – Đối với các cơ sở giáo dục khác: Chủ tịch UBND cấp tỉnh/ Sở Giáo dục và Đào tạo  
Bước 41. Đơn đăng ký hoạt động giáo dục. 2. Bản sao có chứng thực của quyết định cho phép thành lập trường quốc tế tại Việt Nam hoặc của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài.   3. Quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. 4. Báo cáo tiến độ thực hiện dự án đầu tư thành lập trường quốc tế tại Việt Nam, tình hình góp vốn, vay vốn, tổng số vốn đầu tư đã thực hiện. 5. Báo cáo giải trình về việc cơ sở giáo dục đã đáp ứng những điều kiện cần và đủ để thành lập trường quốc tế tại Việt Nam, đồng thời gửi kèm các tài liệu sau: – Danh sách hiệu trưởng (giám đốc), phó hiệu trưởng (phó giám đốc), trưởng các khoa, phòng, ban và kế toán trưởng; – Danh sách và lý lịch cá nhân của cán bộ, giáo viên, giảng viên (cơ hữu, thỉnh giảng); – Mô tả cấp học, trình độ đào tạo, ngành đào tạo; – Chương trình, kế hoạch giảng dạy, tài liệu học tập, danh mục sách giáo khoa và tài liệu tham khảo chính; – Đối tượng tuyển sinh, quy chế và thời gian tuyển sinh; – Quy chế đào tạo; – Quy mô đào tạo (học sinh, sinh viên, học viên); – Các quy định về học phí và các loại phí liên quan; – Quy định về kiểm tra, đánh giá, công nhận hoàn thành chương trình môn học, mô đun, trình độ đào tạo; – Mẫu văn bằng, chứng chỉ sẽ được sử dụng bởi cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.  – Đối với cơ sở giáo dục đại học: Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;   – Đối với các cơ sở giáo dục khác: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo  

Trên đây là trình tự và thủ tục thành lập trường mầm non quốc tế tại Việt Nam trường hợp, cá nhân hoặc doanh nghiệp của Bạn cần luật sư tư vấn hoặc Luật sư đại diện để thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước, vui lòng liên hệ với LTT & Lawyers, các luật sư của chúng tôi sẽ giúp Bạn giải quyết các vấn đề pháp lý mà Bạn đang gặp phải.