mua-ban-co-phan-doanh-nghiep

Mua bán cổ phần doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cần lưu ý gì?

Mua bán cổ phần doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cần lưu ý gì?

1. Điều kiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài

Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài sẽ không căn cứ vào loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên hay công ty TNHH hai thành viên trở lên, mà sẽ được chia thành: doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

– Đối với doanh nghiệp Việt Nam

Nếu doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, khi muốn chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài thì phải căn cứ vào ngành nghề kinh doanh đó có quy định nào về việc chuyển nhượng vốn, cổ phần cho người nước ngoài không và tỷ lệ tối đa vốn góp được phép chuyển nhượng là bao nhiêu.

Nếu doanh nghiệp hoạt động ngành nghề không điều kiện và tỷ lệ chuyển nhượng dưới 51%: Doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Các trường hợp khác, khi thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn, cổ phần cho người nước ngoài thì phải làm thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp tại Sở KH&ĐT. Sau đó mới làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi chủ sở hữu/thành viên/cổ đông).

– Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài ở đây có thể hiểu là doanh nghiệp Việt Nam có vốn góp của người nước ngoài hoặc các yếu tố nước ngoài khác chẳng hạn như người đại diện pháp luật là người nước ngoài. 

Tương tự với doanh nghiệp Việt Nam, khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng sẽ phải xét về ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ chuyển nhượng, bởi có một số ngành nghề không cho người nước ngoài đăng ký hoạt động và một số ngành nghề sẽ giới hạn phần trăm góp vốn.

Ví dụ:

>> Ngành du lịch: Doanh nghiệp phải có ít nhất 10% vốn góp của người Việt Nam;

>> Ngành vận tải hàng hóa: Tỷ lệ góp vốn tối đa của người nước ngoài là 49%.

Trong trường hợp này, khi thành viên/cổ đông (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) muốn chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài khác thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư. Sau đó mới làm thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2. Thủ tục, hồ sơ khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần

Doanh nghiệp Việt Nam hay doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài sẽ khác nhau về quy trình, hồ sơ.

mua-ban-co-phan-doanh-nghiep

– Đối với doanh nghiệp Việt Nam

Bước 1: Thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp, các hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/phần vốn góp, file mẫu;
 • Bản sao CMND/CCCD/hộ chiếu (nếu nhà đầu tư là cá nhân);
 • Bản sao giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp (nếu nhà đầu tư là tổ chức).

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Quyết định của chủ sở hữu/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị.

Lưu ý:

Tại bước 1, nhà đầu tư là tổ chức có thể cung cấp thay thế giấy chứng nhận thành lập bằng tài liệu/văn bản khác xác nhận tư cách pháp lý của doanh nghiệp.

Tại bước 2, thông thường sẽ cần phải có các hồ sơ kể trên, tuy nhiên, bạn cần lưu ý 2 vấn đề sau:

>> Tùy theo từng loại hình công ty mà hồ sơ sẽ bổ sung thêm 1 – 2 thông tin

>> Nếu việc chuyển nhượng vốn góp, cổ phần ảnh hưởng đến số lượng thành viên, bạn cần làm thủ tục chuyển đổi loại hình công ty, khi đó hồ sơ cần chuẩn bị tại bước 2 bao gồm:

 • Điều lệ công ty;
 • Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị;
 • Quyết định của chủ sở hữu/chủ tịch hội đồng thành viên/chủ tịch hội đồng quản trị.

nếu tỷ lệ chuyển nhượng dưới 51% và ngành nghề không có quy định nào về điều kiện chuyển nhượng thì chỉ cần thực hiện bước 2.

– Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư, các hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản giải trình về việc đáp ứng đủ điều kiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
 • Văn bản xác nhận số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của nhà đầu tư;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu (đối với cá nhân);
 • Đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ chức nước ngoài);
 • Báo cáo tài chính trong 2 năm (đối với tổ chức nước ngoài);
 • Văn bản ủy quyền đại diện phần vốn góp (đối với tổ chức nước ngoài).

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ cần chuẩn bị tương tự đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.

Thời gian trả kết quả: Trong vòng từ 25 – 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

3. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thực hiện chuyển nhượng, thành viên hay cổ đông người Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho người nước ngoài phải nộp tờ khai kê khai thuế TNCN lên cơ quan thuế có thẩm quyền. 

4. Đối với công ty cổ phần, cá nhân chuyển nhượng vừa phải nộp tờ khai thuế TNCN, vừa phải nộp thuế TNCN là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

5. Đối với công ty TNHH, cá nhân chuyển nhượng chỉ cần nộp tờ khai thuế TNCN trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất chuyển nhượng.

Trên đây là những Lưu ý khi mua bán cổ phần doanh doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các ván đề pháp lý về lao động, sa thải sai luật vui lòng liên hệ với các luật sư Lao Động của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.