nha-nuoc-cap-so-do

Nhà nước cấp sổ đỏ sai người thì phải làm gì?

Nhà nước cấp sổ đỏ sai người là tình trạng không phải hiếm ở Việt Nam. Nếu Bạn đã và đang rơi vào tình trạng trên, vui lòng đọc kĩ bài viết dưới đây để có thể giải quyết theo đúng trình tự pháp lý.

Theo Điều 99 Luật đất đai 2013 có quy định về các trường hợp được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) như sau:

  • Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất;
  • Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

Nhiều trường hợp ở địa phương, nhà có nhiều anh chị em, bố mẹ không để lại di chúc anh cả đi làm sổ đỏ đứng mỗi tên mình, các em ko ai ủy quyền, giờ các em muốn chia đất nhưng lại vướng là đất đã cấp sổ đỏ cho anh trai.

Trong trường hợp này, Cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định của pháp luật mà cụ thể là cấp chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng.

Khi thực hiện hành vi cấp sổ đỏ không thuộc một trong các trường hợp được cấp sổ đỏ theo quy định tại Điều 99 Luật đất đai 2013 thì được xem là hành vi cấp sổ đỏ trái pháp luật. Để xử lý hành vi này, các nhà lập pháp đã quy định các chế tài, biện pháp xử lý hành vi cấp sổ đỏ sai luật.

nha-nuoc-cap-so-do
tình trạng cấp sổ đỏ sai không phải hiếm ở Việt Nam

Đối với sổ đỏ được cấp trái pháp luật

Trong trường hợp sổ đỏ được cấp trái pháp luật theo khoản 2 Điều 106 Luật đất đai 2013 gồm sổ đỏ được cấp không đúng thẩm quyền, không đúng đối tượng sử dụng đất, không đúng diện tích đất, không đủ điều kiện được cấp, không đúng mục đích sử dụng đất hoặc thời hạn sử dụng đất hoặc nguồn gốc sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai thì sẽ bị Nhà nước thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Trường hợp người được cấp Giấy chứng nhận đó đã thực hiện chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định của pháp luật đất đai thì không thu hồi giấy chứng nhận đã cấp. Việc xử lý thiệt hại do việc cấp Giấy chứng nhận trái pháp luật gây ra thực hiện theo quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân.

Trên đây là những quy định và các cách giải quyết khi cấp sổ đỏ sai người. Nếu Bạn đang rơi vào trường hợp trên, đừng ngần ngại hãy liên hệ với các luật sư tư vấn nhà đất của LTT & Lawyers. Chúng tôi sẽ phản hồi Bạn ngay khi nhận được thông tin.