tich-thu-tai-san-the-chap

Những điều bạn cần làm khi bị tịch thu tài sản thế chấp

Tịch thu tài sản thế chấp: Sau khi đã nhận được khoản vay thế chấp từ ngân hàng, không phải cá nhân nào cũng có khả năng quản lý số tiền vay của mình để sử dụng vay đúng mục đích. Số khác thì đầu tư thua lỗ nên dẫn đến mất khả năng thanh toán. Từ đó phát sinh nợ xấu khiến ngân hàng phải tịch thu tài sản thế chấp để tiến hành phát mãi tài sản. Tuy nhiên, quá trình này phải tuân theo những quy định của pháp luật về quy trình.

Đầu tiên, khi bị ngân hàng tịch thu tài sản thế chấp cần xác định trong trường hợp nào thì ngân hàng được tịch thu tài sản thế chấp.

Hợp đồng có đúng pháp luật không? Tài sản hợp pháp không ?

Trước hết ta sẽ nói đến quyền của bên nhận thế chấp tài sản là ngân hàng, căn cứ theo Điều 323 (Bộ luật dân sự năm 2015).

“Điều 323. Quyền của bên nhận thế chấp

1. Xem xét, kiểm tra trực tiếp tài sản thế chấp, nhưng không được cản trở hoặc gây khó khăn cho việc hình thành, sử dụng, khai thác tài sản thế chấp.

2. Yêu cầu bên thế chấp phải cung cấp thông tin về thực trạng tài sản thế chấp.

3. Yêu cầu bên thế chấp áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo toàn tài sản, giá trị tài sản trong trường hợp có nguy cơ làm mất giá trị hoặc giảm sút giá trị của tài sản do việc khai thác, sử dụng.

4. Thực hiện việc đăng ký thế chấp theo quy định của pháp luật.

5. Yêu cầu bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản thế chấp giao tài sản đó cho mình để xử lý khi bên thế chấp không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ.

6. Giữ giấy tờ liên quan đến tài sản thế chấp trong trường hợp các bên có thỏa thuận, trừ trường hợp luật có quy định khác.

7. Xử lý tài sản thế chấp khi thuộc trường hợp quy định tại Điều 299 của Bộ luật này.”

Đến hạn thực hiện nghĩa vụ được bảo đảm mà bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ thì bên nhận thế chấp có quyền xử lý tài sản đảm bảo. Tức hợp đồng cho vay thế chấp đã hết hạn, ngân hàng đã thực hiện xong nghĩa vụ của mình nhưng bên vay vẫn không thanh toán đầy đủ cả nợ gốc và lãi cho ngân hàng.

Khi ấy, Căn cứ vào các quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015 và Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng do Quốc hội ban hành.

Ngân hàng phải tuân theo các trình tự thủ tục để tịch thu tài sản thế chấp như sau:

Bước 1: Tiến hành thông báo cho bên thế chấp một khoản thời gian hợp lý bằng văn bản (thường giao động 15 ngày đối với động sản và 30 ngày đối với bất động sản);

Bước 2: Bên thế chấp tiến hành giao tài sản cho ngân hàng nếu bên thế chấp không giao hoặc không thể giao thì ngân hàng có quyền nhờ tòa án có thẩm quyền để giải quyết;

tich-thu-tai-san-the-chap

Bước 3: Định giá lại tài sản

Ở bước này, tổ chức tín dụng sẽ tiến hành định giá lại tài sản vì động sản theo thời gian sẽ bị hao mòn giá trị. Còn đối với bất động sản thì đa số giá trị sẽ tăng theo thời gian;

Bước 4: Đấu giá tài sản

Ở bước đấu giá tài sản này thì bên phía ngân hàng sẽ thực hiện các bước sau: Cuộc đấu giá được tổ chức tại trụ sở của Tổ chức đấu giá tài sản, nơi có tài sản đấu giá hoặc địa điểm khác theo thỏa thuận của người có tài sản đấu giá và Tổ chức đấu giá tài sản, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

Bước 5: Tiến hành các thủ tục chuyển giao quyền sở hữu cho chủ sở hữu mới, thanh toán các chi phí và số tiền mà bên thế chấp còn nợ, số dư còn lại sẽ được giao trả cho bên thế chấp.

Như vậy, không phải là bên nhận thế chấp thì muốn xử lý tài sản của bên thế chấp thế nào cũng được mà phải tuân theo trình tự thủ tục mà pháp luật quy định. Có như vậy, quyền và lợi hợp pháp của bên thế chấp và bên nhận thế chấp mới được cân bằng.

Trong quá trình xử lý, tịch thu tài sản thế chấp. Ngân hàng phải tuân thủ luật định, người thế chấp phải nắm được thủ tục để can thiệp khi phát hiện ngân hàng làm sai quy trình thủ tục khi tịch thu tài sản thế chấp.

Trên đây là những điều mà bạn cần biết khi bị tịch thu tài sản thế chấp. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các vấn đề pháp lý về giao dịch dân sự, hoặc các vấn đề pháp lý với ngân hàng. Vui lòng liên hệ với các luật sư Giao Dịch Sân Sự của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.