mua-nha-o-xa-hoi

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT DÀNH CHO NGƯỜI MUA NHÀ Ở XÃ HỘI CÓ NHU CẦU ĐĂNG KÝ MUA

Hiện nay, có rất nhiều người có xu hướng muốn mua nhà ở xã hội tại Việt Nam đặc biệt là đối với những người lao động có thu nhập thấp hoặc trung bình, bởi chỉ với một số tiền không quá lớn so với những nhà ở thương mại hiện nay, họ đã có thể cơ hội sở hữu một nơi an cư phù hợp và chất lượng. Tuy nhiên, hầu hết trong số họ lại không nắm bắt được quy định pháp luật về đối tượng, về các điều kiện được mua, về cách thức nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại Việt Nam. Do vậy, bài viết dưới đây của LTT & Các Cộng Sự sẽ giải đáp cho quý độc giả những thắc mắc và những điều cần biết dành cho những người có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội tại Việt Nam.

1. Đối tượng được mua nhà ở xã hội  

Hiện nay theo quy định tại Điều 49 và Khoản 1 Điều 50 của Luật Nhà ở thì những nhóm đối tượng theo bảng dưới đây được mua nhà. Cụ thể:

STTĐối tượng
1Người có công với cách mạng  
2Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.
3Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.
4Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.
5Cán bộ, công chức, viên chức  
6Các đối tượng đã trả lại nhà ở công vụ  
7Hộ gia đình, cá nhân thuộc diện bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở theo quy định của pháp luật mà chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.

2. Điều kiện được mua nhà ở xã hội

Căn cứ vào khoản 1 Điều 51 Luật Nhà ở năm 2014, đối tượng trong bảng trên sẽ được hỗ trợ mua nhà ở xã hội khi đáp ứng các điều kiện về nhà ở, cư trú, thu nhập như sau:

 • Điều kiện về nhà ở

Đối tượng này phải thuộc một trong hai trường hợp sau đây:

 • Chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình, chưa được mua, thuê hoặc thuê mua nhà, chưa được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở dưới mọi hình thức tại nơi sinh sống, học tập; hoặc
 • Có nhà ở thuộc sở hữu của mình nhưng diện tích nhà ở bình quân đầu người trong hộ gia đình thấp hơn mức diện tích nhà ở tối thiểu do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ và từng khu vực.
 • Điều kiện về cư trú

Các đối tượng này bắt buộc phải có đăng ký thường trú tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có nhà ở xã hội.

Trong trường hợp không có đăng ký thường trú thì người này phải có đăng ký tạm trú từ một năm trở lên tại tỉnh, thành phố đó.

 • Điều kiện về thu nhập
 • Đối với các đối tượng thuộc số thứ tự 2, 3, 4, 5 ở Bảng trên thì phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên hoặc thuộc trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo.
 • Đối với các đối tượng thuộc số thứ tự 1, 6, 7 ở Bảng trên thì không yêu cầu phải đáp ứng điều kiện về thu nhập như trên.
 • Tuy nhiên, cần lưu ý đối với các đối tượng thuộc trường hợp số 7 ở Bảng trên mặc dù không áp dụng điều kiện về thu nhập nhưng phải thuộc diện chưa được Nhà nước bồi thường bằng nhà ở, đất ở.
mua-nha-o-xa-hoi

3. Hồ sơ đề nghị mua nhà

Để được mua Nhà ở xã hội, các đối tượng thuộc diện và đủ điều kiện hưởng nêu trên mà chưa hưởng thì phải chuẩn bị hồ sơ với các giấy tờ như sau căn cứ Điều 22 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP) và Điều 10 Thông tư số 20/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng:

 • Đơn đề nghị hỗ trợ nhà ở theo mẫu do Bộ Xây dựng hướng dẫn.
 • Giấy tờ chứng minh về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội  
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện thực trạng nhà ở  
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện cư trú như sau:
 • Giấy tờ chứng minh về điều kiện thu nhập như sau:

4. Thủ tục, trình tự mua nhà

Người có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội sẽ phải tiến hành thực hiện theo trình tự, thủ tục như sau theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP, khoản 22 và điểm a khoản 13 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP.

Trường hợp 1: Đối với dự án nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngoài ngân sách

Bước 1: Nộp hồ sơ

Trên cơ sở các thông tin về các dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn đã được công bố tại Cổng Thông tin điện tử của Sở Xây dựng tại địa phương nơi có dự án; báo, ấn phẩm của cơ quan ngôn luận của chính quyền địa phương hoặc tại Sàn giao dịch bất động sản của chủ đầu tư thì theo đó hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nộp hồ sơ bao gồm những giấy tờ như đã trình bày ở Mục 3 trên cho chủ đầu tư dự án.

Lưu ý khi nộp hồ sơ, người nộp sẽ được nhận Giấy biên nhận hẹn ngày trả kết quả.

Bước 2: Xem xét hồ sơ

Chủ đầu tư xem xét và lập danh sách đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư để gửi tới Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ.

Trường hợp người có nhu cầu đăng ký mua đã nộp hồ sơ hợp lệ nhưng trong dự án không còn quỹ nhà để bán thì chủ đầu tư dự án phải ghi rõ lý do và gửi trả lại hồ sơ (bao gồm cả Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện để được mua mà người đăng ký đã nộp) để người đó biết và nộp hồ sơ tại dự án khác.

Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì chủ đầu tư có trách nhiệm ghi rõ lý do chưa giải quyết và trả lại cho người nộp hồ sơ để thực hiện việc bổ sung, hoàn thiện.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu và ký kết Hợp đồng mua nhà ở xã hội

Nếu Sở Xây dựng không có ý kiến phản hồi thì chủ đầu tư thông báo cho các đối tượng được mua nhà ở xã hội trong dự án của mình đến để thỏa thuận, thống nhất và ký hợp đồng.

Sau đó, danh sách các đối tượng (bao gồm tất cả các thành viên trong hộ) đã được mua nhà ở xã hội sẽ được Sở Xây dựng và chủ đầu tư công bố công khai.

Trường hợp 2: Đối với nhà ở xã hội do hộ gia đình, cá nhân đầu tư xây dựng

Bước 1: Nộp hồ sơ

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu đăng ký mua nhà ở xã hội nộp hồ sơ đề nghị mua nhà ở xã hội cho chủ đầu tư dự án.

Bước 2: Xem xét hồ sơ và giải quyết yêu cầu

Chủ đầu tư phải xem xét và lập danh sách đối tượng dự kiến được mua nhà ở xã hội thuộc dự án do mình làm chủ đầu tư, sau đó gửi tới Sở Xây dựng địa phương nơi có dự án để kiểm tra nhằm xác định đúng đối tượng được hỗ trợ trước khi chủ hộ và người mua nhà ở thực hiện việc ký Hợp đồng mua nhà ở xã hội.

Trên đây là những thông tin mà LTT & Các Cộng Sự muốn gửi đến bạn đọc có nhu cầu tìm hiểu về nhà ở xã hội tại Việt Nam. Nếu bạn đọc muốn trao đổi hoặc tư vấn kỹ hơn về việc đăng ký mua nhà ở xã hội tại Việt Nam, xin hãy vui lòng liên hệ với LTT & Các Cộng Sự để được hưởng dẫn tận tình.