chuyen-nhuong-co-phan

Những Lưu Ý Khi Chuyển Nhượng Cổ Phần Có Yếu Tố Nước Ngoài

Điều kiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài

Chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài sẽ không căn cứ vào loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên hay công ty TNHH hai thành viên trở lên, mà sẽ được chia thành: doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài ở đây có thể hiểu là doanh nghiệp Việt Nam có vốn góp của người nước ngoài hoặc các yếu tố nước ngoài khác chẳng hạn như người đại diện pháp luật là người nước ngoài. 

Tương tự với doanh nghiệp Việt Nam, khi chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài cũng sẽ phải xét về ngành nghề kinh doanh và tỷ lệ chuyển nhượng, bởi có một số ngành nghề không cho người nước ngoài đăng ký hoạt động và một số ngành nghề sẽ giới hạn phần trăm góp vốn.

Ví dụ:

>> Ngành du lịch: Doanh nghiệp phải có ít nhất 10% vốn góp của người Việt Nam;

>> Ngành vận tải hàng hóa: Tỷ lệ góp vốn tối đa của người nước ngoài là 49%.

Trong trường hợp này, khi thành viên/cổ đông (người Việt Nam hoặc người nước ngoài) muốn chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài khác thì doanh nghiệp phải làm thủ tục thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư. Sau đó mới làm thủ tục thay đổi thành viên/cổ đông trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

chuyen-nhuong-co-phan

THỦ TỤC, HỒ SƠ KHI CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP, CỔ PHẦN

Đối với doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài

Bước 1: Thực hiện thủ tục thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư, các hồ sơ bao gồm:

  • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
  • Bản giải trình về việc đáp ứng đủ điều kiện mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa;
  • Văn bản xác nhận số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng số vốn đầu tư của nhà đầu tư;
  • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu (đối với cá nhân);
  • Đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổ chức nước ngoài);
  • Báo cáo tài chính trong 2 năm (đối với tổ chức nước ngoài);
  • Văn bản ủy quyền đại diện phần vốn góp (đối với tổ chức nước ngoài).

Bước 2: Thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các hồ sơ cần chuẩn bị tương tự đối với doanh nghiệp Việt Nam.

Nơi tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.

Thời gian trả kết quả: Trong vòng từ 25 – 30 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ.

Lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người nước ngoài

1. Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày thực hiện chuyển nhượng, thành viên hay cổ đông người Việt Nam chuyển nhượng phần vốn góp cho người nước ngoài phải nộp tờ khai kê khai thuế TNCN lên cơ quan thuế có thẩm quyền. 

2. Đối với công ty cổ phần, cá nhân chuyển nhượng vừa phải nộp tờ khai thuế TNCN, vừa phải nộp thuế TNCN là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

3. Đối với công ty TNHH, cá nhân chuyển nhượng chỉ cần nộp tờ khai thuế TNCN trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hoàn tất chuyển nhượng.

Trên đây là điều kiện và thủ tục cũng như lưu ý khi thực hiện chuyển nhượng cổ phần có yếu tố nước ngoài. Trường hợp doanh nghiệp của Bạn đang cần chuyển nhượng cổ phần, hoặc đang vướng mắc về thủ tục chuyển nhượng cổ phần vui lòng liên hệ với LTT & Lawyers, các luật sư doanh nghiệp của chúng tôi sẽ liên hệ với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.