tai-cau-truc-doanh-nghiep

Những phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp hiện nay

Tái cấu trúc doanh nghiệp: Thị trường kinh doanh luôn biến đổi, mức độ cạnh tranh ngày càng cao đòi hỏi các doanh nghiệp cần kịp thời thực hiện tái cấu trúc khi xét thấy cần thiết. Việc tái cấu trúc có vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp thích ứng và vượt qua khó khăn.

Hiện nay, có nhiều phương thức tái cấu trúc khác nhau. Nếu chia theo lĩnh vực mà việc tái cấu trúc hướng đến, tái cấu trúc có thể bao gồm những phương thức sau.

Thứ nhất, tái cấu trúc cơ cấu các hoạt động:

Đây là việc điều chỉnh các mục tiêu chiến lược, ngành nghề kinh doanh, chủng loại sản phẩm hàng hóa, địa bàn hoạt động. Khi môi trường kinh doanh biến động, doanh nghiệp cần kịp thời nắm bắt tình hình để ứng biến phù hợp. Việc điều chỉnh mục tiêu ngắn hạn, dài hạn các chiến lược, ngành nghề, sản phẩm hay địa bàn có thể giúp doanh nghiệp vượt qua các giai đoạn khó khăn và hạn chế ảnh hưởng tiêu cực từ thị trường.

Thứ hai, tái cấu trúc cơ cấu tổ chức bộ máy:

Đây là việc tái cấu trúc phân công chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận, các cấp quản lý, các chức danh. Ví dụ, khi cần cắt giảm chi phí nhân sự để thực hiện các hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp có thể tái cấu trúc bằng việc giảm mức phân cấp, thu hẹp nhân viên, thiết kế lại vị trí công việc và thay đổi mối quan hệ báo cáo.

tai-cau-truc-doanh-nghiep

Thứ ba, tái cấu trúc tài chính:

 Có thể thực hiện bằng nhiều cách. Ví dụ, công ty có thể thay đổi mô hình vốn chủ sở hữu, thay đổi mô hình sở hữu chéo, thay đổi quy trình xử lý nợ và nắm giữ vốn của chủ sở hữu theo cách phù hợp. Việc điều tiết này sẽ giúp duy trì lợi nhuận của doanh nghiệp và phát triển thị trường. Việc tái cấu trúc tài chính thường phức tạp và đòi hỏi yếu tố chuyên môn cao. Vì vậy, các công ty thường nhờ đến sự hỗ trợ của các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý và tài chính uy tín để thực hiện.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có thể thực hiện tái cấu trúc nguồn lực, tái cấu trúc thể chế,… để thích nghi với môi trường kinh doanh biến động. Việc lựa chọn phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp phụ thuộc vào tình hình thực tế của doanh nghiệp và sự tác động từ môi trường kinh doanh. Trong mọi trường hợp, cần cân nhắc để chọn một hoặc phối hợp một số phương thức tái cơ cấu phù hợp để giúp công ty ứng biến với tình hình khó khăn và giữ vững vị thế trên thị trường. Sự hỗ trợ của các chuyên gia, các luật sư tái cấu trúc trong nhiều trường hợp là một giải pháp hữu hiệu và cần thiết.

Trên đây là Những phương thức tái cấu trúc doanh nghiệp hiện nay. Trong trường hợp các bạn đang gặp phải các ván đề pháp lý về lao động, mua bán cổ phần doanh nghiệp vui lòng liên hệ với các luật sư Lao Động của LTT & Lawyers, chúng tôi sẽ liên hệ lại với Bạn ngay khi tiếp nhận thông tin.