Quy Định Pháp Luật Mới Về Họ, Hụi, Biêu, Phường

Quy Định Pháp Luật Mới Về Họ, Hụi, Biêu, Phường

Ngày 19/02/2019, Chính Phủ ban hành Nghị định số: 19/2019/NĐ-CP (“Nghị định 19”) về họ, hụi, biêu, phường. Nghị định này quy định điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ…

choi-hui-co-vi-pham-luat-khong

Việc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ) được quy định có một số điểm mới như sau:

– Trong đó, điều kiện làm thành viên quy định người từ đủ 18 tuổi trở lên và không thuộc trường hợp mất năng lực hành vi dân sự. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi nếu có tài sản riêng có thể là thành viên của dây họ (theo Điều 5 Nghị định 19);

– Thỏa thuận về dây họ bắt buộc lập thành văn bản và được công chứng, chứng thực khi những người tham gia dây họ yêu cầu (theo Điều 7 Nghị định 19) trong khi theo quy định hiện hành thì thỏa thuận về dây họ được thể hiện bằng lời nói hoặc bằng văn bản (theo Điều 7 Nghị định số: 144/2006/NĐ-CP (“Nghị định 144”));

– Chủ họ phải thông báo bằng văn bản cho UBND xã nơi cứ trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc các trường hợp:

+ Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên;

+ Tổ chức hai dây họ trở lên;

– Chủ họ, thành viên, cá nhân liên quan có quyền đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý VPHC hoặc truy cứu TNHS đối với người có hành vi cho vay nặng lãi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi tham gia quan hệ về họ (theo Điều 14 Nghị định 19).

Các lưu ý về hiệu lực áp dụng và điều khoản chuyển tiếp:

+ Nghị định 19 có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 4 năm 2019. Nghị định 144 hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Nghị định 19 có hiệu lực thi hành.

+ Các dây họ được xác lập, thực hiện trước ngày Nghị định 19 có hiệu lực thì áp dụng theo quy định của Nghị định 144;

+ Các dây họ được xác lập trước ngày Nghị định 19 có hiệu lực và đang được thực hiện mà có nội dung, hình thức khác với quy định của Nghị định 19 thì các thành viên có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung nội dung, hình thức để phù hợp với Nghị định 19;

+ Các dây họ được xác lập trước ngày Nghị định 19 có hiệu lực mà chưa được thực hiện hoặc đang được thực hiện mà có nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại Nghị định này thì được áp dụng các quy định tại Nghị định này.

Nghị định 19 có hiệu lực từ ngày 05/4/2019.

——————————

[LTT & LAWYERS:] Bài viết được đăng tải nhằm mục đích giáo dục, phổ biến, tuyên truyền pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước không nhằm mục đích thương mại. Thông tin nêu trên chỉ có giá trị tham khảo và có thể một số thông tin pháp lý đã hết hiệu lực tại thời điểm hiện tại vì vậy Quý khách khi đọc thông tin này cần tham khảo ý kiến luật sư, chuyên gia tư vấn trước khi áp dụng vào thực tế.

Mọi vướng mắt pháp lý liên quan đến vấn đề này xin vui lòng liên hệ cho chúng tôi:

☎️ Công ty Luật TNHH LTT Và Các Cộng Sự
– E-mail: info@lttlawyers.com
– Phone: (+84) 906 122 830
– Website: www.lttlawyers.com
– Trụ sở chính: Tầng 19, Khu A, Tòa nhà Indochina Park Tower, Số 4 Nguyễn Đình Chiều, Đa Kao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.